Bioekonomi

Flexmodul Skogsbruksingenjör 2024-2025, 60 sp

Lediga platser
Ja
Pris
200,00 €
Anmälningstid
18.6.2024 08:00 - 31.7.2024 23:59
Omfattning
60 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
16.8.2024 - 31.7.2025

Näringslivet i Österbotten vill ha fler skogsbruksingenjörer till regionen. Öppna Yrkeshögskolan vid Novia svarade på detta genom att hösten 2023 starta en flerformsutbildning till skogsbruksingenjör i Vasa. Hösten 2024 öppnar vi nu upp för att anta nya studerande till utbildningens andra läsår. Det handlar främst om distansstudier men även intensiva närstudiedagar infaller ungefär en gång per månad i Österbotten.

Du som redan har branscherfarenhet kan söka in till utbildningen och antagningen sker på basis av intervju.

Denna utbildning ger behörighet till examensgivande studier och efter modulen öppnar vi en separat antagning till Skogsbruksingenjör YH. Även den examensgivande utbildningen kommer att verkställas som flerformsstudier.

Skogsbruksingenjörer blir resurspersoner med kunskap om hur man bedriver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Flexmodulen är tvärvetenskaplig och centrala ämnesområden är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi, skogsmätning och -planering samt geografiska informationssystem. 

Anmäl dig via denna anmälningsportal senast den 31.7.2024.

OBS! I slutskedet av din anmälan ombeds du ladda upp bilaga med ditt motivationsbrev. Brevet bör innehålla en allmän presentation av dig själv, din arbetserfarenhet och bakgrund samt dina ambitioner med studierna.

Utbildningens koordinator tar kontakt 7–9 augusti för att kalla dig på intervju som infaller 12–13 augusti.

Efter eventuell antagning får du Novia-användaravtal och -inloggningsuppgifter, som du behöver för dina studier och de tjänster Novia erbjuder sina studerande.

Tid:
Utbildningen inleds med ett första närstudietillfälle fredagen 16.8.2024 kl. 14–16 i Vasa.
Närstudiedagar 1 dag/månad och onlinetillfällen varje vecka 1–2 kvällar/vecka.
Höstens första onlinetillfälle är 21.8.2024 

Höstens närstudiedagar genomförs kl. 8.30–16 följande datum: 23.8, 20.9, 11.10, 1.11, 29.11 och 13.12.2024.
​Vårens 2025 preliminära närstudiedagar: 10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 9.5 och 6.6.

Närstudiedagarna äger rum främst i Vasa men även andra orter i Österbotten kan vara aktuella.

Fakturering:
Sker när vi har startat utbildningen. Priset är 200 euro.

Förhandskrav:
Utbildningen kräver att du kan arbeta digitalt och att du har utrustning för att kunna delta i distansstudier, dvs. dator med mikrofon och webbkamera. 

Har du frågor kring utbildningen? Vänligen mejla tf prefekt johnny.sved@novia.fi  

Mer information:

Vi uppdaterar ännu denna sida.

Har du frågor gällande anmälningen, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi