Ställa mätbara mål i marknadsföring, 2 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
15.03.2023 08:00 - 04.05.2023 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
09.05.2023 - 23.05.2023

Inom projektet KompetensBoost jobbar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Optima och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland tillsammans med arbetslivet för att erbjuda kortkurser i turism- och restaurangbranschen i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland. 

Projektet erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kurshelheterna går i tre omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

Kursens målsättning:
Marknadsföring ska ses som en investering i företagets framtid – inte lotto. Företagets ledning behöver sätta och förankra mätbara mål i teamet samt skapa rutiner för en kontinuerlig uppföljning. Detta föranleder en noggrann planering där man beskriver allt från nuläget till önskad position på marknaden i framtiden. Med hjälp av årsklocka, mätartavla samt diverse andra verktyg kan företaget nå nya höjder i sin marknadsföring.

Lärandemål:

  • Ges en översikt i hur marknadsföringen kan ledas i ett företag

  • Får en inblick i hur man lägger upp företagets marknadsplan utifrån bland annat nulägesanalys och SMARTA mål

  • Förstår hur man kan mäta företagets marknadsföringsaktiviteter på ett hållbart sätt i ett mindre team

Förkunskaper:
Marknadsföringens grunder samt ett intresse för ledarskap i marknadsföring. I övrigt krävs inga förkunskaper.

Utförande:
Distansundervisning (online), mellan närstudietillfällena gör deltagarna uppgifter.

Tidtabell:
9.5 – 23.5.2023

  • 9.5. kl. 14.00-16.00, Teams  

  • 16.5. kl. 14.00-16.00, Teams 

  • 23.5. kl. 14.00-16.00, Teams 

Bedömning:
Underkänt/godkänt. Tre inlämnade uppgifter.

Avgift: Kostnadsfri kurs.

Lärare och kontaktperson:
Kim Friman, kim.friman@novia.fi