Snabbkurs i marknadsföringens grunder, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
15.03.2023 08:00 - 30.03.2023 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
05.04.2023 - 25.04.2023

Inom projektet KompetensBoost jobbar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Optima och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland tillsammans med arbetslivet för att erbjuda kortkurser i turism- och restaurangbranschen i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland. 

Projektet erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kurshelheterna går i tre omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

_____________________________________________________________________

Snabbkurs i marknadsföringens grunder, 3 sp

Kursens målsättning:
Kursen är avsedd för dig som vill lära sig marknadsföringens grunder på ett konkret sätt. Under kursens gång diskuteras vad marknadsföring innebär i praktiken, hur ett kundfokuserat värdeerbjudande utvecklas och kommuniceras till marknaden du vill nå ut till. Teori kombineras med praktisk tillämpning via vissa metoder.

Lärandemål:

  • Reflekterar kring teori samt tillämpar olika metoder för skapandet av ett kundfokuserat värdeerbjudande.

  • Förstår hur man testar och utvecklar värdeerbjudandet mot potentiella kunder för eventuella pivoter.

  • Inser betydelsen av kundsegmentering och personas, samt hur man kan visualisera kundresan.

  • Utifrån ovan förkovras deltagarens förutsättningar att planera och exekvera utskick och kampanjer.

Förkunskaper:
Vilja och nyfikenhet att vilja lära sig marknadsföringens baskunskaper. I övrigt krävs inga förkunskaper.

Utförande:
Distansundervisning (online), mellan närstudietillfällena gör deltagarna uppgifter.

Tidtabell:
5.4 – 25.4. 2023

  • 5.4. kl. 10.00-12.00, Teams  

  • 10.4. kl. 10.00-12.00, Teams 

  • 18.4. kl. 10.00-12.00, Teams 

  • 25.4. kl. 10.00-12.00, Teams

Bedömning:
Underkänt/godkänt. Fyra inlämnade uppgifter.

Lärare och kontaktperson:
Kim Friman, kim.friman@novia.fi