Ledarskap i serviceorganisationer, 2 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
28.02.2023 08:00 - 06.04.2023 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
12.04.2023 - 03.05.2023

Inom projektet KompetensBoost ordnar Novia och Efo tillsammans kurshelheten Ledarskap i serviceorganisationer, där Novia ansvarar för kursen "Ledarskap i serviceorganisationer" för personer i ledarställning inom turism och restaurang. Här hittar du länk till Efos kurs, Språk och kultur.

Projektet erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kurshelheterna går i tre omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

Kursens målsättning:
Kursen är avsedd för dig som är i ledarställning inom turism eller service och vill förbättra ditt ledarskap specifikt under osäkra förhållanden. Du vill också stärka ditt arbetsgivarvarumärke och bli en bättre kommunikatör.

Lärandemål:

  • reflekterar kring teori och utvärderar möjliga verktyg för ledare i dagens innovationssamhälle
  • utforskar employer branding (arbetsgivarvarumärke) och diskuterar konkreta tips och idéer hur företag kan rekrytera de bästa arbetstagarna, skapa en stark företagskultur och bibehålla sina arbetstagare
  • identifierar styrkor och utvecklingsbehov i det egna företaget 
  • får information om rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare

Förkunskaper:
En vilja att utveckla ditt personliga ledarskap. I övrigt krävs inga förkunskaper.

Utförande:
Distansundervisning (online), mellan närstudietillfällena gör deltagarna uppgifter.

Tidtabell:
12.4.-3.5.2023

  • 12.4. kl. 17.00-19.30, Teams  
  • 19.4. kl. 17.00-19.30, Teams 
  • 3.5. kl. 17.00-19.30, Teams 

Delvis gästföreläsare under en av närstudetillfällena.

Bedömning:
Underkänt/godkänt, nävaro 2/3 tillfällen och avklarade uppgifter.

Avgift: Kostnadsfri kurs.

Lärare och kontaktperson:
Maria Engberg, maria.engberg@novia.fi