Introduktion till AI, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
23.05.2023 08:00 - 10.09.2023 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
20.09.2023 - 15.11.2023

Befrämjande av digitalisering och grön övergång är en del av Finlands plan för hållbar tillväxt som stödjer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Inom projektet Digitalisering och grön övergång samarbetar Yrkeshögskolan Novia med Vasa yrkeshögskola (Vamk). Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Projektets syfte är att påskynda konkurrenskraft, investeringar, höjande av kompetensnivå samt forskning, utveckling och innovationer.

Primära målgruppen är småföretag. Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

____________________________________________________________________________________________

Målgrupp:
Småföretag

Lärandemål:

Den studerande:

 • Förstå grunderna i artificiell intelligens och dess relaterade begrepp.
 • Lära sig identifiera potentiella tillämpningar för AI.
 • Grundläggande förståelse för såväl fördelarna som begränsningarna med AI baserade system.
 • Känna till etiska överväganden och risker med AI.

Innehåll:

 • AI-grunder: Maskininlärning, djupinlärning, och neurala nätverk.
 • AI-tillämpningar: Automatisering, dataanalys, chatbotar, bildgenerering och rekommendationssystem.
 • AI-verktyg och resurser för småföretag.
 • Etiska överväganden och risker med AI.

Förverkligande:
Vasa Campus, kursen genomförs som en kombination av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Tidpunkt:
20.9-15.11.2023

 • 20.9 kl. 16-18
 • 27.9 kl. 16-18
 • 4.10 kl. 16-18
 • 11.10 kl. 16-18
 • 25.10 kl. 16-18
 • 1.11 kl. 16-18
 • 8.11 kl. 16-18
 • 15.11 kl. 16-18

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Kursmaterial:
Material i Moodle under kursens gång.

Kontaktperson:
Johan Westö, Johan.Westo@novia.fi