Digital marknadsföring, 2 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
23.05.2023 08:00 - 15.10.2023 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
24.10.2023 - 31.10.2023

Befrämjande av digitalisering och grön övergång är en del av Finlands plan för hållbar tillväxt som stödjer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Inom projektet Digitalisering och grön övergång samarbetar Yrkeshögskolan Novia med Vasa yrkeshögskola (Vamk). Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Projektets syfte är att påskynda konkurrenskraft, investeringar, höjande av kompetensnivå samt forskning, utveckling och innovationer.

Primära målgruppen är småföretag. Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

____________________________________________________________________________________________

Målgrupp:
Småföretag

Lärandemål:

Den studerande:

 • Studerande känner till grundbegrepp inom digital marknadsföring och förstår marknadsföringens betydelse i organisationen.

 • Studerande har grundläggande kännedom om olika områden inom digital marknadsföring  

 • Studerande känner till olika sätt att kommunicera på marknaden.

Innehåll:

 • introduktion till digital marknadsföring
 • planering & budgetering
 • kanaler
 • SEO
 • praktiska verktyg i företagsverksamheten
 • kommunikationsplanering & sociala medier
 • kärnbudskap, målgrupper & kanaler
 • digital marknadsföring i B2B

Förverkligande:
Onlineföreläsningar och eget arbete.

Tidpunkt:

 • 24.10 kl. 16-18
 • 31.10 kl. 16-18

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Kursmaterial:
Material i Moodle under kursens gång.

Kontaktperson:
Kajsa From, kajsa.from@novia.fi