Foretagsekonomi

Ekonomi och företagsamhet, 5 sp

Pris
75,00 €
Anmälningstid
28.3.2024 08:00 - 9.6.2024 23:59
Omfattning
5 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
1.5.2024 - 31.8.2024

1.5-31.8.2024

Målgrupp:
Alla intresserade

Kostnader:
CampusOnline-studerande: ingen kostnad.
För Öppna YH-studerande är avgiften 15€, se närmare kriterier på www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

Kursinnehåll:

  • affärsidé och affärsplan
  • vision, mission och strategi
  • företagande som yrke
  • grunda företag
  • företagets finansiering och administration
  • stödtjänster vid etablering
  • att välja bolagsform
  • risker och möjligheter
  • verktyg för affärsutveckling

Undervisningsform:
Självstudiekurs via Moodle

Utvärdering:
Vitsord, 1-5.
Bedömning av kursen sker i augusti

Kontakt:
Thomas Sabel, thomas.sabel@novia.fi