Foretagsekonomi

Business Intelligens, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
5.4.2024 08:00 - 8.9.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
17.9.2024 - 1.10.2024

Befrämjande av digitalisering och grön övergång är en del av Finlands plan för hållbar tillväxt som stödjer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Inom projektet Digitalisering och grön övergång samarbetar Yrkeshögskolan Novia med Vasa yrkeshögskola (Vamk). Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser. Projektets syfte är att påskynda konkurrenskraft, investeringar, höjande av kompetensnivå samt forskning, utveckling och innovationer.

____________________________________________________________________________________________

Målgrupp:
Småföretag, vana Excel-användare

Lärandemål:

Den studerande:

  • Studerande känner till Business Intelligence. 

  • Studerande kan analysera och visuellt presentera stora mängder data med hjälp av Excels Business Intelligens-verktyg (Power Query, Data Model och Power Pivot) och Power BI.

Innehåll:

  • Introduktion till Business Intelligence
  • Business Intelligence i Excel – Power Query, Data model och Power Pivot
  • Power BI desktop
  • Power BI online

Förverkligande:
Online-lektioner, självständiga studier, praktiska uppgifter i Excel och Power BI.

Tidpunkt:

  • tisdag 17.9 kl. 16-18
  • tisdag 1.10 kl. 16-18

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Kursmaterial:
Material i Moodle under kursens gång.

Kontaktperson:
Linda Jönn, Linda.Jonn@novia.fi