Tillbaka

Specialiseringsutbildning i interprofessionell kompetens inom utvecklingen av digitaliseringen inom social- och hälsovård, 30 sp

Pris Kursavgift: 0 euro
Anmälningstid 03.03.2022 08:00 - 16.03.2022 23:59
Omfattning 30.00 sp
Ladda ner PDF
Språk Svenska
Tidpunkt 30.03.2022 - 31.05.2023
Plats Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31

Specialiseringsutbildning i interprofessionell kompetens inom utvecklingen av digitaliseringen inom social- och hälsovård, 30 sp

Specialiseringsutbildningen är lämplig för dig som vill fördjupa din expertis, behöver bredare eller fler interprofessionella färdigheter samt mer kompetens för att tillämpa eller utveckla olika digitala tjänster inom social- och hälsovård. Utbildningen motsvarar nivå EQF/NQF 6.

Efter genomförd specialiseringsutbildning har du större kompetens i tillämpningen och utvecklingen av digitala tjänster inom social- och hälsovården. Du kan tillämpa servicedesign konceptet i utvecklandet av olika tjänster. Du erhåller verktyg för implementering, utvärdering, utvecklande och förnyande av olika digitala och klientorienterade tjänster.

Ansökningstiden har förlängts och pågår under tiden 3.3-16.3.22

Tidtabell och närstudiedagar
30 – 31.3.2022 kl. 8.30 – 16.15
28 – 29.4.2022 kl. 8.30 – 16.15
19 – 20.5.2022 kl. 8.30 – 16.15

Höstens datum för närvarodagar meddelas senare.

Studieformer: Studierna förverkligas genom när- och distansundervisning online, självstudier samt individuell handledning. Möjlighet till distansdeltagande via Teams/Webex erbjuds vid närstudiedagarna (förutsätter dator, kamera och mikrofon). Det är möjligt att genomföra studierna vid sidan av arbetet.

Målgrupp: Yrkeshögskoleutbildade som behöver färdigheter i användning och utveckling av digitala tjänster inom social- och hälsosektorn.

Antagningskriterier: Till utbildningens första genomförande antas max 10 studerande / högskola. Max 10 kan köa på reservplats. Urvalet görs baserat på tidigare arbetserfarenhet, studiemotivation och två reflektionsfrågor.

Gör såhär för att anmäla dig:
1. Klicka på den röda knappen med texten ”ANMÄLAN >” uppe på denna sida
Du tas då till Novias anmälningssida för kursen (cllnovia.fi)
2. Klicka på den röda knappen med texten ”Välj kurs” längst nere på sidan
Kursen placeras då i köpkorgen.
3. Klicka på den röda knappen med texten ”Gå vidare” ELLER på Köpkorgen uppe på sidan
4. Nu kan du logga in / skapa nytt konto, fylla i dina uppgifter och anmäla dig till specialiseringen

5. Efter att du skickat in din anmälan till specialiseringen fyller du i anmälningsblanketten med urvalsfrågorna.
OBS! Gör detta efter att du anmält dig enligt beskrivningen ovan.

Obs! För att bli anmäld som sökande ska du fylla i både anmälan till specialiseringen enligt beskrivningen ovan samt ansökningsblanketten som finns länkad nedan.
Anmälningsblanketten med urvalsfrågor: https://forms.office.com/r/sU151Njf5c


Sökande sänder in arbetsintyg efter att de har fått studieplats.

 

Innehåll:

Utbildningen är indelad i fyra studiehelheter med följande kurser:

Studiehelhet I 10 sp:
 - kompetens i bedömning av hälsa och välbefinnande 2 sp
 - kompetens i digital handledning 2 sp
 - online-interaktion 2 sp
 - klientcentrerat och digitalt servicekunnande inom social- och hälsovård 2 sp
 - kompetens i etik 2 sp

Studiehelhet II 5 sp:
 - servicedesign 5sp
 
Studiehelhet III 5 sp:
- valfria studier 5 sp
 
Studiehelhet IV 10 sp:
- utvecklingsuppgift 10 sp


Studiernas uppbyggnad
Utbildningen består av självstudier och ca. 1-2 närvarodagar per månad under två terminer. Utvecklingsuppgiften (10 sp) utförs som gruppuppgift. Utbildningen genomförs på svenska, men valfria kurser kan avläggas även på andra språk.

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Alere, Wolffskavägen 31, Vasa.

Pris: 0 euro (Moms 0 %)


Förfrågning om innehåll och genomförandet:
Fortbildningsplanerare Nanette Westergård, nanette.westergard@novia.fi, mobil +358 50 534 4790


I samarbete med följande yrkeshögskolor:
Diakonia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK),
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lab-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Savonia ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu (TURKUAMK), Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia