Utbildningar

Area
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Natural Resources
 • Teknik och sjöfart
Location
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Raseborg/Virtuell
 • Vasa
 • Virtuell kurs
 • Åbo
 • Jakobstad
Language
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, start 2022, 30 sp
Läs mera >
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start våren 2021
Läs mera >
Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp
Läs mera >