Specialiseringsutbildning

Novia erbjuder följande specialiseringsutbildningar

Hälsa och välfärd

Bioekonomi

Konst och kultur