Utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Natural Resources
 • Teknik och sjöfart
Ort
 • Vasa
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Åbo
 • Jakobstad
Språk
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp
Läs mera >
Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp
Läs mera >
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start våren 2021
Läs mera >
Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, 2021-2022, 30 sp
Läs mera >