Specialiseringsutbildning

Novia erbjuder följande specialiseringsutbildningar

Bioekonomi

Kultur

Social- och hälsovård