Tillbaka

Grunderna i visuell kommunikation, 5 sp

Pris 75,00 €
Anmälningstid 21.06.2021 16:00 - 26.08.2021 23:59
Omfattning 5.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 02.09.2021 - 07.10.2021

Vi erbjuder några platser på följande kurs inom ramen för Öppna YH 
Grunderna i visuell kommunikation, 5 sp
( FEJ19VK101)

 

Mål:

Eter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

  • grunderna i metoder och verktyg för visuell kommunikation
  • tillämpa grundläggande bildanalysmetoder
  • använda och tillämpa mood-board eller motsvarande metod

Prestationssätt:
Projektarbete, workshops, föreläsningar, diskussioner och övningsuppgifter

Tid och plats för kursen:
start: 2.9.2021 och pågår till den 7.10.2021
Kursen hålls torsdagar kl 14.15-18 i PC-salen på våning tre i campus Allegro, Jakobstad

Kostnader:
Öppna YH avgiften är 75€, i övrigt läs mer om kostnader inom Öppna YH via denna länk:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

Lärare:
Anna Wallendahl