Tillbaka

Arbetsvägledning, 3 sp

Pris 75 euro
Anmälningstid 07.06.2021 08:00 - 23.08.2021 23:59
Omfattning 5.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 30.08.2021 - 31.12.2021

 

Kursnamn: Arbetsvägledning, 3 sp
Kurskod: SO20SOS6

Kursen utförs som distanskurs.
Information kommer till anmälda efter sista anmälningsdag 23.8

Kursens lärandemål
Studerande

  • har kunskaper om arbetsmarknaden och sociala risker kopplade till arbetslöshet och arbetsoförmåga
  • kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamhet samt i arbetslivsrelaterade ekonomiska frågor
  • kan förhålla sig kritiskt och utvecklingsinriktat till arbetskraftsrelaterade frågor


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav

Kursens innehåll

  • Synen på arbete och arbetslöshet
  • Arbetsmarknadspolitik och statistik
  • Sociala servicesystemet och lagstiftning i förhållande till arbetslöshet, arbetsoförmåga, pensionering
  • Socialhandledning i sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamheter
  • Socialhandledning i ekonomiska frågor, utkomstskydd
  • Kontinuerligt lärande

 

Kurstid: 30.8-31.12 2021

Kursansvarig: Peter Edelsköld peter.edelskold(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021