Tillbaka

Socialgerontologi, 5 sp

Pris 75,00 euro
Anmälningstid 07.06.2021 08:00 - 23.08.2021 23:59
Omfattning 5.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 30.08.2021 - 29.10.2021

 

Kursnamn: Socialgerontologi, 5 sp
Kurskod: SO20SOS4  

Kursens lärandemål
Studerande

 • Har kunskap om socialgerontologisk teori och förmåga att reflektera kritiskt kring kategorisering av äldre
 • Kan bemöta seniorer deras anhöriga och kan handleda dem inom det sociala servicesystemet
 • Kan tillämpa, planera och utvärdera resursförstärkande metoder för äldre i syfte att främja hälsa och funktionsförmåga


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav


Kursens innehåll

 • Perspektiv på åldrande i olika kontext
 • Samhällsaktuella trender och utvecklingsmöjligheter inom socialgerontologin
 • Fysisk, psykiska och sociala utmaningar bland äldre
 • Serviceformer och -tjänster för äldre/tredje sektorn
 • Socialhandledning och serviceplanering
 • Digital välfärdsteknik som stöd i vardagen för äldre
 • Närståendevård och anhörigstöd
 • Resursförstärkande metoder


Kurstid: 30.8- 29.10.2021


Närstudier:
16.9 kl.13.15-17
17.9 kl. 8.15-12
14.10 kl. 13.15-17
15.10 kl. 8.15-10.

Förhandsuppgift v. 35-36

Närmare information fås från lärare efter sista anmälningsdag 23.8


Kursansvarig: Janina Dahla  janina.dahla(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021