Tillbaka

Interprofessionell social- och hälsovård, 5 sp

Pris 75,00 €
Anmälningstid 07.06.2021 08:00 - 26.08.2021 23:59
Omfattning 5.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 04.09.2021 - 10.11.2022

 

Kursnamn: Interprofessionell social- och hälsovård,5 sp
Kurskod: SO20SAP3

Kursens lärandemål
Studerande

  • har kännedom om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
  • har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, servicesystem, organisering och framtidsvisioner
  • har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
  • har grundläggande färdigheter i interprofessionellt arbete


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav

Kursens innehåll

  • Det sociala området
  • Socionomyrket
  • Förvaltningsstrukturer och servicesystem
  • Socialrättens grunder
  • Allmänna lagar inom social- och hälsovården
  • Interprofessionellt arbete

 

Kurstid: 4.9-10.11.2021

Närstudier:
04.09 kl. 13.15 - 15.00
30.09 kl. 13.15 - 16.00
28.10 kl. 09.15 - 12.00
29.10 kl. 15.15 - 17.00
9.11 kl. 9-15

Kursansvarig:
Daniela Sundell, daniela.sundell(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021