Tillbaka

Läkemedelshantering, grundvård och aseptik, 5sp

Pris 75 euro
Anmälningstid 07.06.2021 08:00 - 30.08.2021 23:59
Omfattning 5.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 06.09.2021 - 17.12.2021

 

Kursen går helt på distans och närmare information samt länkar fås av lärare efter sista anmälningsdag, 30.8.2021

Kursnamn: Läkemedelshantering, grundvård och aseptik 5sp
Kurskod: VAL21032 

Kursens lärandemål: 

 • Kan grunder i läkemedelsbehandling, omvårdnad och aseptik
 • Känner till det egna yrkesområdets ansvar i omsorgsarbete och kan fungera etiskt i omvårdnadssituationer
 • Kan stöda klienters funktionsförmåga
 • Kan arbeta ergonomiskt och kan beakta säkerhetsföreskrifter i omvårdnadsarbete


Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav


Kursens innehåll;

 • Vanliga läkemedel
 • Grunder i vårdarbete
 • Aseptik
 • Näring
 • Etiskt bemötande
 • Ergonomi
 • Säkerhet


Kurstid: 6.9-17.12.2021


Kursansvarig:
Michaela Jalava, michaela.jalava(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021