Tillbaka

Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp

Pris 1 500 euro ( 0 moms) . Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.
Anmälningstid 01.03.2021 07:00 - 22.09.2021 14:00
Omfattning 30.00 sp
Ladda ner PDF
Språk Svenska
Tidpunkt 25.10.2021 - 31.12.2022
Plats Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31

Specialiseringsutbildningen är avsedd för personer med yrkeshögskole- eller institutexamen inom social- och hälsovård och som arbetar inom området.
Specialiseringsutbildningen genomförs som en flerformsutbildning med både när- och virtuella studier. Studierna planeras och genomförs tillsammans med arbetslivet.

Med denna specialiseringsutbildning erhåller du de färdigheter som behövs för att kunna arbeta inom den palliativa vården på grundläggande nivå ((A) och på specialnivå (B/C).

Utbildningen motsvarar nivå EQF/NQF 6.

Utbildningen startar vecka 43 ( 25.10-29.10) 2021 förutsatt att det då finns tillräckligt anmälda. Närstudietillfällena meddelas i ett senare skede.

Plats: Vasa, Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31.

Utbildningen sker i samarbete med andra yrkeshögskolor.

Ansökningstiden är 1.3.21 - 19.9.21 (förlängd ansökningstid)

 

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, tfn +358504784679