Tillbaka

Etappvis till sjukskötare våren 2021

Pris 15 euro per studiepoäng eller max 100 euro för terminen. Avgiftsfritt för permitterade och arbetslösa
Anmälningstid 07.12.2020 14:00 - 31.12.2020 23:59
Omfattning 12.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 05.01.2021 - 31.07.2021

Fortsättning för gruppen Etappvis till sjukskötare med fyra kurser våren 2021

Vårterminen inleds 5.1. kl 10 -10.45 Introduktion för hela gruppen(på distans), 10.45-11.30 Information om extra kurser för de längre hunna av studieplanerare Ann-Sofie Nygård och sedan kursstart i Läkemedelsbehandling 1, 3 sp med lektor Sirkku Säätelä kl. 12.30-15.15 via webex. Hela dagen på distans.

 

Vårens kurser , allt på distans via Webex eller Teams:

VÅV18BV05 Läkemedelsbehandling 1, 3 sp med lektor Sirkku Säätelä

Datum: Fortsättning efter introduktionen 5.1.21 med kursstart kl. 12.30-16

Sedan tre räknetillfällen

Vecka 5  Onsdag 3.2 klockan 14.30-16

Vecka 6  Torsdag 11.2 kockan 14.30-16

Vecka 7  Onsdag 17.2 klockan 14.30-16

Tent v 10 den 9.3 kl. 13-16

 OBS 17.3 klockan 15.20-16.00 Vaccinationsgivning, 45 minuters videotillfälle i vaccinationsgivning, obligatorisk


VÅV18KV04 Patientsäkerhet, 3 sp 

Kursstart: 22.1.21 klockan 9-15 samt 12.2 klockan 9-15 med lektor Terese Österberg i delkursen 2 sp Ingen tent utan ett inlämningsarbete

Lektor Katarina Vironen, 1 sp delkurs 2 den 2.2 klockan 8.30-11.30, 12-13.30 och online tent.


VÅV14BV02 Människans fysiologi och anatomi 2, 3 sp

Lektor Camilla Ribacka

Vecka 8: Tisdag 23.2 kl. 12.30-16.15, Kursstart

Vecka 10: Fredag 12.3 kl. 12.30-16.15

Vecka 12: Torsdag 25.3 kl. 12.30-16.15

Vecka 13: Måndag 29.3 kl. 12.30-16.15

Tent torsdag 15.4 kl. 13-16

 

Svenska, 3 sp , fjärde kursen VÅV14SV01-3008

Kursstart onsdag 17.3 klockan 12.30-15.15 ( obligatorisk närvaro på distans). Lektor Anita Kvist                                                      

Sista anmälningsdag 31.12.20.

Nya deltagare ryms med på kursen

Avgiftsfritt för permitterade och arbetslösa.

Mer info om anmälan:

Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi

Tfn 044-5123201


 Info om utbildningen:

Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen(at)novia.fi

Tfn 050-4784679