Tillbaka

Intern redovisning och budgetering

Pris Ingen avgift för Campusonline studerande. Avgiften för Öppna YH är 75€ (15€/sp), alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Arbetssökande och permitterade studerar gratis.
Anmälningstid 16.11.2020 08:00 - 03.01.2021 23:59
Omfattning 5.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 08.01.2021 - 31.03.2021

Mål:

Studerande:
- förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.
- kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal.
- känner till principerna för kostnadsbaserad, konkurrentbaserad och kundbaserad prissättning.
- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen.
- kan uppgöra och analysera resultat-, likviditets- och balansbudget.

Kursinnehåll:
Teori och räkneuppgifter i kostnadskalkylering
-täckningsbidragskalkyl
-resultatdiagram (nollpunktsanalys)
-nyckeltal
-lageromsättning
-prissättning
-kostnadskalkyler

Budgetering
- kan uppgöra och analysera resultatbudget och likviditetsbudget
- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen

 

Kursstart: 8.1.21 kl 14-17 via Webex/Teams
Information sänds till deltagare före kursstart.

 

Kursansvarig: Rolf Gammals, rolf.gammals@novia.fi

 

Denhär kursen ingår även i studiehelheten Etappvis till Tradenom