Öppna YH-kurser och utbildningar
Område
  • Bioekonomi
  • Företagsekonomi
  • Hälsa och välfärd
  • Konst och kultur
  • Teknik och sjöfart
Språk
  • Svenska
  • Suomi
  • English
Landsbygdsföretagets driftsledning, 15 sp
Läs mera >
Introduktion till gestaltande konstterapier, 3 sp
Läs mera >
Energy Transition and Sustainable Economies, 3 ECTS
Läs mera >
Practical Synthesis and Electronic Music Production, 4 ECTS, Open UAS
Läs mera >
Music Business & Administration, 4 ECTS Open UAS
Läs mera >
Introduction to GIS in Bioeconomy, 5 ECTS
Läs mera >
Global Teamwork Skills, 5 ECTS
Läs mera >
Environmental History, 3 ECTS
Läs mera >
Regionalt till socionom inom småbarnspedagogik, 120 sp
Läs mera >
Beroendeproblematik och missbrukarvård, 5 sp
Läs mera >
Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp
Läs mera >
Fortbildning i infrabyggande, 120 sp / Infrarakentamisen täydennyskoulutus, 120 op
Läs mera >
Delkurs: Budgetering, strategisk ledning och uppföljning 5 sp
Läs mera >
Mindspring Trainer Course, 5 ECTS
Läs mera >
Flexibelt till Tradenom
Läs mera >