Öppna YH-kurser och utbildningar
Område
 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
Plats
 • Åbo
 • Raseborg
 • Åbo/Virtuell
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Jakobstad/Virtuell
 • Vasa
 • Raseborg/Virtuell
 • Virtuell kurs
Språk
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Fotografering och visuell kommunikation 7,5 hp (7,5 sp)
Läs mera >
GIS in Bioeconomy Continuation Course, 5 ECTS
Läs mera >
Studio live recording, mixing & mastering, 4 ECTS
Läs mera >
Eurovision Camp, 4 ECTS
Läs mera >
J-POP & C-POP, 4 ECTS
Läs mera >
K-POP, 4 ECTS
Läs mera >
Global Leadership, 5 ECTS
Läs mera >
Etappvis till sjukskötare, vårterminen 2022, 11 sp
Läs mera >
Patient- och klientsäkerhet i digitaliseringen av social- och hälsovården, 3 sp
Läs mera >
Projektarbete inom social- och hälsovård, 2 sp, våren 2022
Läs mera >
LEDARSKAPSKURSER via Öppna YH, våren 2022, 10 sp
Läs mera >
Machine learning methods in automation, 5 credits
Läs mera >
Småbarnspedagogik och socialpedagogik, 60 sp
Läs mera >
Digital kommunikatör, 30 sp
Läs mera >
Flexibelt till tradenom, 64 sp
Läs mera >