Öppna YH-kurser och utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Teknik och sjöfart
Ort
 • Vasa
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Åbo
 • Raseborg/Virtuell
Språk
 • Svenska
 • Suomi
Öppna YH:SERVICE DESIGN INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD 3 sp, Valfri kurs / pilotering av metoden
Läs mera >
Öppna YH, Fördjupad marknadsföring 5 sp
Läs mera >
Öppna YH: Etappvis till Tradenom, hösten 2020, Vasa
Läs mera >
Öppna YH: Etappvis till Tradenom, hösten 2020, Åbo
Läs mera >
Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op, lisähaku
Läs mera >
Öppna YH: Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring, 3 sp
Läs mera >
Öppna YH: Grunder i socialpolitik, 5 sp, Åbo
Läs mera >
Etappvis till sjukskötare hösten 2020
Läs mera >
Öppna YH: Videoinspelning och -redigering, distanskurs , 1 sp
Läs mera >
Öppna YH: Ledarskap/HR-management och Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård
Läs mera >
Öppna YH: Grunder i sociologi, distanskurs, 5 sp
Läs mera >
Öppna YH: Grunder i socialt arbete, 5 sp, Åbo
Läs mera >
Öppna YH: Videoinspelning och -redigering, distanskurs 1, 1 sp
Läs mera >
Öppna YH: Strålsäkerhetsansvarig, 5 sp
Läs mera >
Öppna YH: Videoinspelning och -redigering, distans kurs, 1 sp (våren 2021)
Läs mera >