Öppna YH-kurser och utbildningar

Area
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Natural Resources
 • Teknik och sjöfart
Location
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Raseborg/Virtuell
 • Vasa
 • Virtuell kurs
 • Åbo
 • Jakobstad
Language
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Introduktion till Service design, 1 sp
Läs mera >
Novia Barock-La Forza delle Stelle
Läs mera >
Etappvis till sjukskötare hösten 2020
Läs mera >
Ledarskap/HR-management och Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård
Läs mera >
Globalisering, Nätverk och Makroekonomi, 4 sp
Läs mera >
Grunder i sociologi, distanskurs, 5 sp
Läs mera >
Logistik, 3 sp
Läs mera >
Produktionssimulering, 3 sp
Läs mera >
Grunder i socialt arbete, 5 sp, Åbo
Läs mera >
Waste Management, 3 ECTS
Läs mera >
Att främja ungas påverkningsmöjligheter, 5 sp
Läs mera >
Byggnadsstatik 1, 3 sp
Läs mera >
Byggnadsmekanik 1
Läs mera >
Allmän energiteknik, 3 sp
Läs mera >
OpenUAS: Basics in internet of Things, 3 ECTS
Läs mera >