Öppna YH-kurser

Område
  • Företagsekonomi
  • Hälsa och välfärd
  • Konst och kultur
  • Teknik och sjöfart
Ort
  • Vasa
Språk
  • Svenska
  • English
  • Suomi
Öppna YH: Sociala medier - kommunicera rätt, 3 sp
Läs mera >
Etappvis till sjukskötare våren 2020
Läs mera >
Grunder i bioanalytik 1-3 sp
Läs mera >
Självledarskap 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH
Läs mera >
OpenUAS: Course on Renaissance Music, 3 credits
Läs mera >
Förändringsledarskap och entreprenörskap, 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH
Läs mera >