Öppna YH-leden

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats? Öppna YH- leden (30 sp) kan ge dig en rivstart – utan att du är inskriven som examensstuderande.  Öppna YH-leden lämpar sig för alla som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Vad är ledstudier?

Du följer en av utbildningen uppgjord läroplan på minst 30 sp och du studerar jämsides med de andra studerande, dagtid på Novia. 

Genom att delta i Öppna YH-leden och avlägga specificerade kurser har du möjlighet att nå upp till 30 sp. 
Efter att du studerat ett år har du möjlighet att förlänga tiden med ett år till för att komma upp till 30 sp.

Viktigt! Eventuella utbildningsspecifika kriterier för ledstudierna  framkommer vid infon respektive ledstudier.
I övrigt följer ledstudierna de läroplaner som presenteras på webben vid respektive utbildning. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Öppna YH-leden 2021-2022

 

Anmälan till ledstudier öppnar 1.6.2021
Bekanta dig med innehållet redan nu genom att följa länken vid respektive ledstudie.

Om ingen annan information framgår är studierna dagstudier


Öppna YH-leden, bioekonomi, Raseborg
Agrolog (YH) >
Skogsbruksingenjör (YH) >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Jakobstad
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Åbo
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, hälsa och välfärd, Vasa 
Barnmorska (YH) >
Hälsovårdare (YH) >
Sjukskötare (YH) >
Socionom (YH) >

Öppna YH-leden, hälsa och välfärd, Åbo
Hälsovårdare (YH) >
Sjukskötare (YH) >
Socionom (YH) >

Öppna YH-leden, kultur, Jakobstad
Bildkonstnär (YH), fotografering >
Bildkonstnär (YH), bildkonst >
Formgivare (YH), grafisk design >
Formgivare (YH), inredningsarkitektur >
Musiker (YH), barock- och kyrkomusik >
Musiker (YH), musik >

Öppna YH-leden, teknik, Raseborg 
Byggmästare (YH) >
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik >

Öppna YH-leden, teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik >
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik >
Ingenjör (YH), Lantmäteriteknik >
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik >
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi >

Bachelor of Health Care, Vaasa >

 

  • Novia förbehåller sig rättigheten att begränsa antalet ledstuderande per utbildning. Alla utbildningar erbjuder inte ledstudier. 

Samarbete med andra stadiet 

Vi har under de senaste åren samarbetat med aktörer på andra stadiet (exempelvis gymnasier, yrkesinstitut och folkhögskolor) kring målet att göra övergången från andra stadiet till yrkeshögskola smidigare. Detta har skett inom ramen för olika projekt och har i praktiken inneburit att andra stadiets studerande avlagt kurser inom en 30 sp led på Novia. Samtidigt har dessa kurser utgjort en del av de studerandes examen på andra stadiet.

Den här verksamheten fortsätter vi med och nya intresserade får gärna ta kontakt med oss! För tillfället har vi inom ramen för detta samarbete överenskommelser  med Axxell, Optima, Yrkesakademin i Österbotten och Vamia.

Känns 30 sp leden för tung så är det alltid möjligt att avlägga enstaka kurser eller lite större paket. 
Studier inom Öppna YH är alltid kostnadsfria för andra stadiets studerande. 

Frågor? Kontakta någon av oss:
Öppna YH koordinator Anita Kronqvist, tfn 050 527 4868, anita.kronqvist@novia.fi eller oppnayh@novia.fi

Utbildningarna i Vasa,  kontakta studieplanerare Sanna Matintupa, sanna.matintupa@novia.fi, tfn 046 922 4464

Utbildningar i  Raseborg,  Studiehandledare Nina Hillo, tfn 044 762 3603,  nina.hillo@novia.fi 

Utbildningar i Åbo, Studiehandledare Peter Edelsköld, tfn 044 762 3376, Peter.Edelskold@novia.fi

Hur gå vidare från öppna YH-leden till examensstuderande ?

Antagning till examensstudier (yh) sker via "separat ansökan på basen av studier vid öppna yrkeshögskolan".
Ansökan görs via studieinfo.fi


För att vara behörig måste du ha:

  • Avlagt en examen på andra stadiet och
  • Under max två års-tid avlagt minst 30 sp inom ledstudier som är fastställda av ledningsgruppen samt
  • Uppfylla de eventuella krav som gäller i GA/lagstiftning för ifrågavarande utbildning.

Vid bedömning av behörighet gällande antal studiepoäng beaktas inte prestationer som tillgodoräknats genom ersättande prestation och utförts tidigare. Prestationer som avlagts genom validering räknas dock.

Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordning på basen av medeltal av vitsord för de prestationer som avlagts inom Öppna yh inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.

Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vid följande termins början. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.

 Här finns information om den separata ansökan som är närmast i tid.

Avgifter och praktiska frågor

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår, 100 euro/termin (undantag andra stadiets ledstuderande som studerar gratis). 
I avgiften ingår registrering, undervisning, tentamen samt validering. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. 

Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid.  Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Hälsovård, studiesociala förmåner och studievägledning

Som studerande inom Öppna YH är du inte heltidsstuderande. Det betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner eller studerandehälsovård. Däremot har du rätt till studievägledning i samma omfattning som heltidsstuderande.

Viktigt att notera när du planerar att studera via Öppna YH-leden

Ledstudier är heltidsstudier som sker dagtid. Som studerande inom Öppna YH har du inga studiesociala förmåner.  Ifall du är kund hos TE-byrån är det skäl att utreda dina studiemöjligheter med TE-byrån i god tid före du inleder dina studier.

Allmän information och svar på de vanligaste frågorna gällande Öppna YH hittas här.