Öppna YH-leden

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats? Öppna YH- leden (30 sp) kan ge dig en rivstart – utan att du är inskriven som examensstuderande.  Öppna YH-leden lämpar sig för alla som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Vad är ledstudier?

Du följer den läroplan som första årets studerande följer,  ifall inte annat hänvisats till.
Öppna YH ledstudier är i de flesta fall dagstudier.
Efter att du studerat ett år har du möjlighet att förlänga tiden med ett år till för att komma upp till 30 sp.

I enstaka fall har du möjlighet att nå 30 sp redan efter en termin. Mer om detta och om eventuella utbildningsspecifika kriterier för ledstudierna  framkommer vid infon för respektive ledstudie.

Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Öppna YH-leden 2022-2023

Anmälan till ledstudier öppnas 1.6.2022
Om ingen annan information framgår är ledstudierna dagstudier


Öppna YH-leden, bioekonomi, Raseborg
Agrolog (YH) >
Skogsbruksingenjör (YH) >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Åbo
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, hälsa och välfärd, Vasa 
Barnmorska (YH) >
Bioanalytiker (YH) >
Hälsovårdare (YH) >
Röntgenskötare (YH) >
Sjukskötare (YH) > (flerformsstudier)
Socionom (YH) >
Estenom (YH) >

Öppna YH-leden, hälsa och välfärd, Åbo
Hälsovårdare (YH) >
Sjukskötare (YH) >
Socionom (YH) >

Öppna YH-leden, kultur, Jakobstad
Bildkonstnär (YH), fotografering >
Bildkonstnär (YH), bildkonst >
Formgivare (YH), grafisk design >
Formgivare (YH), inredningsarkitektur >
Musiker (YH), musik >
Musiker (YH), barock- och kyrkomusik > (Flerformsstudier)

Öppna YH-leden, teknik, Raseborg 
Byggmästare (YH) >
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik >

Öppna YH-leden, teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik >
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik >
Ingenjör (YH), Lantmäteriteknik >
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik >
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi >

Bachelor of Health Care, Vaasa > (online)

 

  • Novia förbehåller sig rättigheten att begränsa antalet ledstuderande per utbildning. Alla utbildningar erbjuder inte ledstudier. 

Samarbete med andra stadiet 

Vi har under de senaste åren samarbetat med aktörer på andra stadiet (exempelvis gymnasier, yrkesinstitut och folkhögskolor) kring målet att göra övergången från andra stadiet till yrkeshögskola smidigare. Detta har skett inom ramen för olika projekt och har i praktiken inneburit att andra stadiets studerande avlagt kurser inom en 30 sp led på Novia. Samtidigt har dessa kurser utgjort en del av de studerandes examen på andra stadiet.

Den här verksamheten fortsätter vi med och nya intresserade får gärna ta kontakt med oss! För tillfället har vi inom ramen för detta samarbete överenskommelser med Axxell, Optima, Yrkesakademin i Österbotten och Vamia.

Känns 30 sp leden för tung så är det alltid möjligt att avlägga enstaka kurser eller lite större paket. 
Studier inom Öppna YH är alltid kostnadsfria för andra stadiets studerande. 

Frågor? Kontakta någon av oss:
oppnayh@novia.fi
Öppna YH koordinator Anita Kronqvist, tfn 050 527 4868, anita.kronqvist@novia.fi eller 
Planerare Anton Punsar, tfn +358 50 572 4436, anton.punsar@novia.fi

Utbildningarna i Vasa,  kontakta studievägledare Anna-Lena Bengs, anna-lena.bengs@novia.fi,  tfn 050 400 7955
eller Cecilia Nordberg, cecilia.nordberg@novia.fi, tfn 050 473 8874

Utbildningar i Raseborg,  Studievägledare Nina Hillo, tfn 044 762 3603,  nina.hillo@novia.fi 

Utbildningar i Åbo, Cecilia Grönvik, cecilia.gronvik@novia.fi, tfn 050 428 5064 

Hur gå vidare från öppna YH-leden till examensstuderande ?

Antagning till examensstudier (yh) sker via "separat ansökan på basen av studier vid öppna yrkeshögskolan".
Ansökan görs via studieinfo.fi


För att vara behörig att söka via separat ansökan bör du uppfylla vissa krav.

 Här finns information om den separata ansökan som är närmast i tid,  samt de krav som gäller för att godkännas i ansökan.

Vid bedömning av behörighet gällande antal studiepoäng beaktas inte prestationer som tillgodoräknats genom ersättande prestation och utförts tidigare. Prestationer som avlagts genom validering räknas dock.

Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordning på basen av medeltal av vitsord för de prestationer som avlagts inom Öppna yh inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.

Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vid följande termins början. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.

Avgifter och praktiska frågor

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår, 100 euro/termin (undantag andra stadiets ledstuderande som studerar gratis). 
I avgiften ingår registrering, undervisning, tentamen samt validering. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. 

Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid.  Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Hälsovård, studiesociala förmåner och studievägledning

Som studerande inom Öppna YH är du inte heltidsstuderande. Det betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner eller studerandehälsovård. Däremot har du rätt till studievägledning i samma omfattning som heltidsstuderande.

Viktigt att notera när du planerar att studera via Öppna YH-leden

Ledstudier är heltidsstudier som, i de flesta fall,  sker dagtid. Som studerande inom Öppna YH har du inga studiesociala förmåner.  Ifall du är kund hos TE-byrån är det skäl att utreda dina studiemöjligheter med TE-byrån i god tid före du inleder dina studier.

Allmän information och svar på de vanligaste frågorna gällande Öppna YH hittas här.