Öppna YH-kurser

 • Kom ihåg att läsa informationen om Öppna YH innan du går vidare till anmälan! I princip är allt utbud inom Novia öppet för dig som vill studera inom Öppna YH.  Här på sidan erbjuds enbart de kurser som planerats specifikt för Öppna YH, till vilka du anmäler dig direkt.   Här listas också de kurser vi särskilt vill marknadsföra till de som tänker anmäla sig till intergrerade studier via Öppna YH.

Sidan uppdateras kontinuerligt när nya separata kurser erbjuds. 

Utbud per utbildningsområde

Bioekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

 • Ledarskap inom social- och hälsovård, 30 sp
  Delkurser hösten 2019 är dessa två kurser nedan. 10 sp per termin via Öppna YH fram till december 2020.
  Lean Management och visuell styrning, 5 sp. Kurs pågår i Vasa. 
     
  Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp, inleds 21.11.19 kl. 8.30-12.30 därefter är kursen virtuell. Anmälningslänk har öppnats och stängs 7.11. 
 •  Vårens kurser 2020 inom Ledarskap inom social- och hälsovård, 30 sp: 
 •   Självledarskap, 5 sp  Anmäl här:   
 •   Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp Anmäl här:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Etappvis till sjukskötare våren 2020
  Vårens kursutbud:  Människans fysiologi och anatomi 2, 3 sp ,  Geriatrisk och palliativ vård, 3 sp, Folkhälsoarbete, 3 sp samt Immunologi och patologi, 3 sp                                                                                                                     Anmälningstid från 1.12-3.1                                                                                                                                                       Anmäl här:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • Öppna YH/Grunder i bioanalytik 1-3 sp inom Utbildning till bioanalytiker, Vasa                                                                                                                                                                                                                                                                          Anmäl här:                                                                                                                                                                                                                         
 • Kurser inom utbildninig till socionom Yh, Åbo    (vänligen kontakta anita.kronqvist@novia.fi för mer information)                                                                    

 

Kultur

Teknik