Efterundersökning POSTPARTUM

Efterundersökningen Postpartum.

Målgrupp: Hälsovårdare 3 sp och Barnmorskor 1 sp.

Mål: Kan genomföra Post Partum efterundersökning och utfärda intyg för erhållande av föräldradagpenning

Datum 16.1 kl 8.15-11.45 och 17.1 kl 8.15- 15.15.
Ort: Vasa, Campus Alere, Yh Novia, Wolffskavägen 27-33

Programmet är följande:

16.1

8.15-8.30 Introduktion/lektor Terese Österberg

8.30-11.45 Teori/gynekolog Elina Kari-Koskinen

17.1

8.15-11.45 Teori/gynekolog Elina Kari-Koskinen

12.45-15.15 Kliniska övningar/lektor Terese Österberg

Handledda eftergranskningar (10 för bm, 25 för hv) + skriftliga lärandeuppgifter.

Praktik: En förutsättning för deltagandet är ett arbetsförhållande med kommun eller kommunförbund. Arbetsgivaren godkänner och garanterar att deltagaren kan genomföra handledda efterundersökningar på sin arbetsplats (10 för barnmorska, 25 för hälsovårdare). Deltagarna fyller i en given arbetsdagbok på genomförda eftergranskningar.

 

Pris

420 €+ 24 % moms för hälsovårdare
280 € + 24 % moms för barnmorskor

Anmälan

Anmäl här:

Sista anmälningsdag är 2.1.20