Lean i administrativa processer, 5 sp

Utbildningens innehåll

 • Lean filosofi och historia
 • Leanspelet för administration
 • Värdeskapande och slöseri
 • Värdeflödeskartläggning
 • Visuell styrning
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • Mötesfacilitering

 

Utbildare

Marica Hinders, Lean utbildare och konsult, Certifierad Lean Competency Systems

Kursens uppbyggnad

Kursen genomförs som flerformsstudier, med sammanlagt fyra närvarodagar.

 • 17.1.2019
 • 18.1.2019
 • 11.2.2019
 • 8.3.2019

Plats: Vasa, Wolffskavägen 31. Alere

Pris

Kursen kostar 520 € + 24 % moms

Ansökan

Kursen inhiberad på grund av för lite deltagare.

https://network.novia.fi/Events/55/Apply

 

 

Efter att anmälningstiden gått ut debitteras halva avgiften ( 50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.