Tillbaka

Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion, 10 sp, våren 2022

Lediga platser Ja
Pris Pris: 789 euro + 24 % moms 
Anmälningstid 15.10.2021 13:30 - 21.01.2022 23:59
Omfattning 10.00 sp
Språk Svenska
Tidpunkt 28.01.2022 - 31.07.2022

Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion, 10 sp

Tidpunkt: 28.1.22 - 27.5.2022 

Anmälningstid fram till 21.1.22

Målgrupp: Personal inom social- och hälsovård som jobbar med minnespatienter och deras anhöriga i olika verksamhetsformer

Kompetensmål:
Studerande
- Får fördjupade kunskaper om minnessjukdomar, identifiering och behandlingsmetoder
- Utvecklar färdigheter i bemötande av personer med nedsatt minnesfunktion och deras närstående - Lär sig stödja interaktion och funktionsförmågan hos personer med nedsatt minnesfunktion
- Får fördjupade insikter om servicehandledning, vårdplanens uppgörande och god vårdpraxis
- Får färdigheter i att fungera som sakkunnig i fråga om minnet i verksamhet som riktar sig till äldre

Genomförande: Utbildningen genomförs med digitala föreläsningar samt via läroplattformen Moodle med självständiga studier, diskussioner, case-uppgifter och lärandeuppgifter kopplade till eget arbete/yrkeslivet.

Genomförs digitalt i sin helhet med närstudietillfällen via Teams.
Preliminära datum: 28.1, 11.2, 25.3, 22.4 & 27.5

Innehåll:
Modul 1 Förebyggande och identifiering
Modul 2 Medicinskt perspektiv
Modul 3 Personcentrering inom palliativ vård vid minnessjukdom
Modul 4 När minnet sviker och livet fortsätter
Modul 5 Aktivering och delaktighet

Föreläsare: Sakkunniga inom området, geriatriker, minnesskötare, lektorer

Pris: 789 euro + 24 % moms    Förfrågningar om kursen:
Nanette Westergård, nanette.westergard@novia.fi / 050-5344790

Förfrågningar om anmälan:
Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork@novia.fi / 044-5123201