Tillbaka

Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning, 45 sp

Lediga platser Ja
Pris Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010   Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.
Anmälningstid 01.04.2021 08:00 - 17.10.2021 23:59
Omfattning 45.00 sp
Ladda ner PDF Ladda ner PDF Ladda ner PDF
Språk Svenska
Tidpunkt 27.01.2022 - 31.03.2023

Utbildningen är framflyttad och startar i januari 2022 och anmälningstiden är förlängd t.o.m. 17.10 2021.

Utbildningen ger den specialistkompetens som har definierats i statsrådets förordning om utbildning som krävs för att förskriva läkemedel (F1089/2010).
- Läkemedelsbehandlingens etiska och juridiska kunskapsbas i vårdarbetet, 5 sp
- Undersökning av patienten och kliniskt beslutsfattande, 7 sp
- Förverkligande av det kliniska vårdarbetet, 8 sp
- Farmakologi och förskrivning av läkemedel, 12 sp
- Säker läkemedelsvård i patientarbetet, 13 sp

Utöver den elektroniska ansökan bör den sökande sända:
- kopia av betyg
- kopior av arbetsintyg

- blankett med sökandes planerade uppgiftsbeskrivning gällande förskrivningsrätt av mediciner, undertecknad av arbetsgivaren (bilaga 1)

- blankett undertecknad av läkare som ansvarar för sökandes handledning och utvärdering under utbildningstiden (bilaga 2)

Bilagorna kan laddas ner härifrån fr.om. 10.6 2021.

 

till adressen: Yrkeshögskolan Novia/Camilla Pitkänen, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa


Plats: Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31, 65 200 Vasa

Urvalsprov: 29.11 2021 kl.12.00 i Vasa, Wolffskavägen 31. I urvalsprovet ingår farmakologi och läkemedelsräkning.

Det går redan nu att fördjupa sig i följande litteratur.

Urvalslitteraturen: 

-          Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sidorna 9–130 kan även fås via Terveysportti Duodecims läkemedelsdatabas (lääketietokanta) och Duodecims Läroport (Oppiportti).

-          Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sidorna 17–135.

 

Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010

Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Tilläggsinformation:

Till utbildningen kan söka legitimerade sjukskötare eller hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som eller berättigade att verka som sjukskötare. Därtill krävs att den sökande under de senaste 5 åren utfört arbete inom området under minst 3 år.

Språk: Svenska och finska.

Utbildningen genomförs tillsammans med VAMK och en del expertföreläsningar är på finska. Studerande bör ha goda kunskaper i finska för att genomföra utbildningen. 

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, tel 050-4784679 eller camilla.pitkanen(at)novia.fi