Kurser och utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Natural Resources
 • Teknik och sjöfart
Plats
 • VIRTUELL
 • Åbo/Virtuell
 • Vasa
 • Virtuell kurs
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo
 • Jakobstad
Språk
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion,10 sp
Läs mera >
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp
Läs mera >
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning, 45 sp
Läs mera >