Kurser och utbildningar
Område
 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
Plats
 • Åbo
 • Raseborg
 • VIRTUELL
 • Vasa
 • Vasa/Virtuell
 • Jakobstad
 • Åbo/Virtuell
 • Raseborg/Virtuell
 • Jakobstad/Virtuell
 • Virtuell kurs
Språk
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal 1 sp
Läs mera >
Simulering för socialbranschen, 5 sp
Läs mera >
Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp
Läs mera >
Grunderna i sensorisk integration, introduktion A-delen, 1 sp
Läs mera >
Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp samt en kurs för socionomer, 2 sp, start hösten 2022
Läs mera >
Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion, 10 sp, 2022
Läs mera >
VVS-projektering, 75 sp
Läs mera >