Kurser och utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Teknik och sjöfart
Ort
 • Vasa
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Åbo
 • Raseborg/Virtuell
Språk
 • Svenska
 • Suomi
VENTROGLUTEAL INJEKTIONSTEKNIK
Läs mera >
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp
Läs mera >
Företagshälsovårdare
Läs mera >
Taktil stimulering via Skola för beröring, Sverige
Läs mera >
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 45 sp
Läs mera >