Fortbildning

Novia erbjuder följande fortbildningar

Hälsa och välfärd

Teknik

Övriga kurser

Vi erbjuder ett brett urval av kurser inom området, dessa ovan är enbart ett urval. Övriga, kortare kurser hittas på CLL:s sidor.

Arbetslivet idag ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling och livslångt lärande. Yrkeshögskolan Novia erbjuder fortbildningsverksamhet i form av uppdragsutbildningar, seminarier och kurser inom områdena företagsekonomi, kultur, naturbruk, sjöfart, teknik samt social- och hälsovård.

Förutom våra fristående seminarier och kurser kan vi på uppdrag skräddarsy utbildningar för kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens. Våra kurser och uppdragsutbildningar kan vara poänggivande eller icke-poänggivande. Över avlagd utbildning/kurs utfärdas ett intyg. Vi kan även sätta ihop enstaka föreläsningar och seminariedagar utgående från önskemål från våra samarbetspartners eller kunder. Tag gärna kontakt med vår personal om ni har önskemål eller egna tankar om fortbildningsbehov.

Novia erbjuder även öppna yrkeshögskolestudier och specialiseringsutbildningar som kan användas i fortbildningssyfte.

Genom vår fortbildningsverksamhet får vår högskola nya impulser och kunskaper som bidrar till att utveckla vår utbildning och forskning. Vi arbetar i nära anslutning till Novias FoU-verksamhet.

Novias fortbildningsverksamhet ingår i CLL, Centret för livslångt lärande vid ÅA och Novia, vilket är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad vuxenutbildning.