Fortbildning

Arbetslivet idag ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling och kontinuerligt lärande. Novia erbjuder fortbildningsverksamhet i form av uppdragsutbildningar, seminarier och kurser inom områdena bioekonomi, företagsekonomi, hälsa och välfärd,  konst och kultur samt teknik och sjöfart.

Förutom våra fristående seminarier och kurser kan vi på uppdrag skräddarsy utbildningar för kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens. Våra kurser och uppdragsutbildningar kan vara poänggivande eller icke-poänggivande. Över avlagd utbildning/kurs utfärdas ett intyg. Vi kan även sätta ihop enstaka föreläsningar och seminariedagar utgående från önskemål från våra samarbetspartners eller kunder. Tag gärna kontakt med vår personal om ni har önskemål eller egna tankar om fortbildningsbehov.

Genom vår fortbildningsverksamhet får vår högskola nya impulser och kunskaper som bidrar till att utveckla vår utbildning och forskning. Vi arbetar i nära anslutning till Novias FUI-verksamhet.

Novia erbjuder även Öppna YH studier och specialiseringsutbildning som kan användas i fortbildningssyfte.