Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan högskolor och universitet i Norden och Baltikum. Samarbetet sker inom nätverk som består av minst tre högskolor från tre länder. Inom vissa nätverk representerar alla deltagande högskolor samma ämnesområde medan andra nätverk är tvärfackliga och kombinerar olika ämnesområden men har ett gemensamt tema. Studerande- och lärarutbyten och praktik är den vanligaste verksamhetsformen inom Nordplus men gemensamma intensivkurser och projekt är också populära. Novia deltar i mer än 20 olika nordiska/baltiska nätverk.