Internationell på hemmaplan

Du kan faktiskt vara internationellt aktiv också utan att åka utomlands. Utländska studerande och lärare på utbyte vid Novia bidrar till en internationell atmosfär. Många utbildningsprogram ordnar gemensamma intensivkurser och olika slags projekt med samarbetshögskolor. I en del program ingår studieresor och deltagande i mässor och tävlingar utomlands. Vissa utbildningar ordnar hela projektterminer. Eftersom internationell erfarenhet är så viktig har Novia som mål att även studerande som inte åker utomlands på utbyte eller praktik ska ha möjlighet att vara internationellt aktiva på hemmaplan.

Vad innebär det att vara internationell tutor?

Ett bra sätt att vara internationellt aktiv på sin egen studieort är att bli internationell tutor och ta hand om utbytesstuderande sk "utisar". Du blir internationell tutor genom att delta i en kurs som årligen ordnas av Studerandekåren Novium. En internationell tutor håller kontakt med sin "utis" redan före utbytet, möter personen vid ankomst, följer med till bostad, visar runt och hjälper till med olika praktiska saker de första dagarna. När vardagen börjat löpa blir tutorernas viktigaste uppgift att hålla kontakt med sin "utis", ta hen med på olika vardagliga aktiviteter berätta om vad som händer vid Novia och på studieorten.

Tutorerna ordnar också gemensamt program för utisarna, t.ex. international dinner, filmkvällar, pulka- och skridskoåkning, sitsar eller utfärder. Tack vare tutorverksamheten kan en aktiv internationell tutor efter avslutade studier få tillgång till ett större internationellt nätverk.