Erasmus+

Programmet Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna för åren 2021-2027 Det främjar internationalisering och kvalitet inom högre utbildning. Via programmet kan studerande studera sitt eget ämne utomlands, utveckla sina språkkunskaper, utöka övriga internationella färdigheter bl.a. genom att bekanta sig med ett annat lands kultur och skapa nätverk. Detta har man nytta av såväl i arbetslivet som i vårt allt mer internationella samhälle.

Internationellt högskolesamarbete genomförs även inom programmets lärar- och personalutbyte och olika projekt. Några tusen lärare och övriga personalmedlemmar från högskolor i Finland åker årligen utomlands via programmet. Via programmet kan lärare undervisa sitt eget ämne utomlands och såväl lärare som övrig personal kan utveckla sina språkkunskaper och utöka övriga internationella färdigheter bl.a. genom att bekanta sig med ett annat lands kultur och skapa nätverk. Projekten har som syfte att bland annat främja högskoleutbildningens arbetslivsrelevans och innovationer.

Novia har mer än 120 Erasmus-avtal med närmare 30 olika länder.

Erasmus+ for higher education aims to modernise and improve higher education across Europe and the rest of the world. It gives students and staff opportunities to develop their skills and boost their employment prospectives as well as exchange of good practices between universities and businessess.
Erasmus+ website

 

erasmusplus