Bloggar och SoMe

Nedan följer en lista på bloggar eller andra typer av sociala medier som drivs av studerande, personal eller grupper vid Novia.

Studerandes bloggar, webb- och FB-sidor

Energytour

Projektet NY musikteater

Raseborgs byggstuderande på Instagram

Socionomstuderande i Vasa

Team Novia i Åbo

Studerande i Åbo berättar om sina studier i andelslagen:

Team Era i Åbo

Bloggar av Novias utbytesstuderande

  • Studerande på internationellt utbyte bloggar om sina upplevelser. På Novias intranät hittar du en sammanställning över aktuella bloggar.

Estenomstuderande i Vasa

  • Andra årets estenomstuderande ska hålla en modevisning "Wearable but wow" i samband med den finlandssvenska bloggalan i Vasa 19.11.2016. Följ med bakom kulisserna här: http://wbwow.blogspot.fi

Kustens mat


Archipelago Business Development

 

Personal och FoU-bloggar, webb- och FB-sidor

Intensivkurser inom byggnadskonservation

Nyskriven musikteater i Jakobstad 

Naturbruksbloggen i Raseborg

FoU-projektet Allegro Ink

AERIA

  • Novia UAS started a new project AERIA. This is the project where we apply small RC aeroplanes (UAVs) to collect huge amounts of very useful information in a form of images and other data. facebook.com/Aeria.Finland

Sustainable Coastal Management i Raseborg

Studiehandledaren Peter Edelsköld i Åbo

En grafikers vardag

SEMPRE-projektet

Specialforskare Jonna Engström-Östs Akademiprojekt vid Campus Raseborg

Yrkeshögskolan Novia

Novias FB-sida

Novias Instragram

Utbildningarnas Instagram-sidor