Bloggar och SoMe

Nedan följer en lista på bloggar eller andra typer av sociala medier som drivs av studerande, personal eller grupper vid Novia.

Studerandes bloggar, webb- och FB-sidor

Energytour
Studerande vid utbildningen Energy Technology bloggar om sin energiturné:
https://energytour2016.wordpress.com/ 

Projektet NY musikteater
https://www.facebook.com/NewMusicTheatre/
http://newmusictheatre.fi

Raseborgs byggstuderande på Instagram
Följ studerande vid ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik samt byggmästare (YH) på instagram på adressen https://www.instagram.com/noviabyggnadsteknik/

Socionomstuderande i Vasa
Följ Josefine Björkfors och Terese Backlund som är i Tanzania på deras blogg tereseochjosefine.blogspot.fi 

Team Novia i Åbo
http://teamnovia.fi/
och https://www.facebook.com/teamnovia/

Studerande i Åbo berättar om sina studier i andelslagen:

Team Era i Åbo
http://team-era.webs.com/

Bloggar av Novias utbytesstuderande
Studerande på internationellt utbyte bloggar om sina upplevelser. På Novias intranät hittar du en sammanställning över aktuella bloggar.

Estenomstuderande i Vasa
Andra årets estenomstuderande ska hålla en modevisning "Wearable but wow" i samband med den finlandssvenska bloggalan i Vasa 19.11.2016. Följ med bakom kulisserna här: http://wbwow.blogspot.fi

 

Personal och FoU bloggar, webb- och Fb-sidor

Intensivkurser inom byggnadskonservation
http://www.sustainableheritage.eu/

Nyskriven musikteater i Jakobstad 
Ta del av deras facebook-sida här

Naturbruksbloggen i Raseborg
http://naturbruk.fi/

FoU-projektet Allegro link har en egen webbsida www.allegroink.fi som kan nämnas som personalens sidor, samt en egen FB-sida

AERIA
Novia UAS started a new project AERIA. This is the project where we apply small RC aeroplanes (UAVs) to collect huge amounts of very useful information in a form of images and other data. facebook.com/Aeria.Finland

Sustainable Coastal Management i Raseborg
https://sustainablecoastalmanagement.wordpress.com/

Studiehandledaren Peter Edelsköld i Åbo
facebook.com/studiehandledarennoviaabo.peteredelskold

En grafikers vardag
Novias grafiska planerare bloggar om sitt arbete. https://engrafikersvardag.wordpress.com/

SEMPRE-projektet
https://sempreostrobothnia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Sempre-Social-Empowerment-in-Rural-Areas-207057953069020

Yrkeshögskolan Novia

Novias FB-sida
https://www.facebook.com/NoviaUAS/

Instragram
@yrkeshogskolannovia
#yrkeshogskolannovia
https://www.instagram.com/yrkeshogskolannovia/