Novia i SoMe

Nedan följer en lista på bloggar och sociala mediekanaler som drivs av studerande, personal eller grupper vid Novia.

Yrkeshögskolan Novia

Novias FB-sida

Novias Instragram

Utbildningarnas Instagram-sidor

Studerandes bloggar, webb- och FB-sidor

Permakultur och regenerativt jordbruk

Studerandebloggen på Novialia

Energytour

Projektet NY musikteater

Studerande i Åbo berättar om sina studier i andelslagen:

Team Era i Åbo

Bloggar av Novias utbytesstuderande

  • Studerande på internationellt utbyte bloggar om sina upplevelser. På Novias intranät hittar du en sammanställning över aktuella bloggar.

Studerande 

  • Andra årets estenomstuderande höll modevisningen "Wearable but wow" i samband med den finlandssvenska bloggalan i Vasa 19.11.2016. Följ med bakom kulisserna här: http://wbwow.blogspot.fi

  • Sjuksköterskestuderande Amanda Westers blogg

Kustens mat


Archipelago Business Development

 

Personal och FoU-bloggar, webb- och FB-sidor

FUI-bloggen, om forskning på Novia. 

Aktuellt inom biomedicin

Intensivkurser inom byggnadskonservation

Nyskriven musikteater i Jakobstad 

Naturbruksbloggen i Raseborg

FoU-projektet Allegro Ink

AERIA

  • Novia UAS started a new project AERIA. This is the project where we apply small RC aeroplanes (UAVs) to collect huge amounts of very useful information in a form of images and other data. facebook.com/Aeria.Finland

Sustainable Coastal Management i Raseborg

Studiehandledaren Peter Edelsköld i Åbo

SEMPRE-projektet

Specialforskare Jonna Engström-Östs Akademiprojekt vid Campus Raseborg

FoU-projektet IRM-Tool

Projektet Stora Komet – vägledningsprojekt på svenska i Nyland