Sysselsättning efter examen

Undersökningar

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden efter examen Undersökning 2009. 

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med utbildningen.Undersökning 2010.

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden. Undersökning 2011. 

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden.  Undersökning 2012.

Rapporter

Rapporten "Placering på arbetsmarknaden bland utexaminerade år 2010 från högskolorna i Österbotten" kan läsas här. Rapporten behandlar utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Åbo Akademi och Vasa Universitet. Endast utexaminerade från Österbotten omfattas i rapporten.