Närvaro/Frånvaro

FRÅGA: Måste man närvaroanmäla sig?
Svar: Det är mycket viktigt att anmäla sig som närvarande eller frånvarande varje höst och vår. Gamla studerande bör närvaro- eller frånvaroanmäla sig senast 10.9 för att kunna delta i undervisning, få handledning eller avlägga studieprestationer.  Observera att studierna inleds innan närvaro- eller frånvaroanmälan senast bör göras. Närvaroanmälan är möjlig att göra via WinhaWille från 1.5 för de studerande som har ett studerandenummer och ett personligt lösenord. Nya studerande gör sin närvaro- eller frånvaroanmälan enligt tidtabell för nya studerande. Anmälan görs enligt anvisningarna i antagningsbrevet eller via pappersblankett som postats hem till studerande.

FRÅGA: Vad händer om jag glömmer att anmäla mig?
Svar: Om du inte gör din närvaro- eller frånvaroanmälan inom utsatt tid inhiberas din studieplats enligt examensstadgan. Om du senare anhåller om att få din studieplats tillbaka uppbärs en avgift på 50 € för behandling av ansökan.

FRÅGA: Hur länge får man vara frånvaroanmäld?
Svar: På grund av ändringar i yrkeshögskolelagen (932/2014) är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen angivna orsaker. En studerande kan under det första studieåret efter mottagandet av studieplats anmäla sig som frånvarande, om hen
1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), 2) är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller 3) är oförmögen att inleda studier på grund av egen sjukdom eller skada.

En studerande (som inlett studierna 1.8.2015 eller senare) kan vara frånvaroanmäld totalt två terminer eller ett helt läsår. Den tid som man är frånvaroanmäld räknas inte in i den maximala studietiden, som är högst ett år längre än studiernas fastställda omfattning.

FRÅGA: Hur lång studietid har jag kvar?
Svar: Kontakta din studiebyrå eller kontrollera i WinhaWille. Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter  inom Yrkeshögskolan Novia.

FRÅGA: Får man vara t.ex. moderskapsledig ännu efter att man har varit borta fyra terminer?
Svar: Nej, tyvärr. En yrkeshögsskolestuderande har enligt gällande lagstiftning rätt att vara frånvaroanmäld max två läsår eller fyra terminer. Studeranden behöver inte uppge orsak till frånvaroanmälningarna och vi frågar heller inte efter den.

FRÅGA: Jag kommer från armén i mitten av terminen och vill börja studera direkt. Hur närvaroanmäler jag mig då?
Svar: Först bör du kontakta din utbildning. Tillsammans med den utbildningsansvarige gör du din studieplan. Efter det klarnar det när det är klokast att inleda studierna. Via enhetens studiebyrå får du närmare information om din närvaroanmälan.

FRÅGA: Jag har varit frånvaroanmäld i två (fyra) terminer och tvekar ännu om jag ska inleda studierna på nytt. Vem ska jag kontakta?
Svar: Det är viktigt att du kontaktar den utbildningsansvarige eller studiehandledare/studieplaneraren vid din enhet och bokar tid för ett vägledningssamtal.

FRÅGA: Jag har påbörjat studierna men varit frånvaroanmäld. Vad skall jag göra när jag vill börja studera igen?
Svar: Du som återupptar studierna bör snarast kontakta den utbildningsansvarige för att diskutera din studieplan. Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter inom Yrkeshögskolan Novia. Man kan närvaro- eller frånvaroanmäla sig även via WinhaWille. Systemet för anmälan är öppen under tiden 1.5 - 10.9. Kommer du inte in i systemet, kontakta din studiebyrå eller använd pappersblankett.

FRÅGA: Jag har påbörjat studierna men varit frånvaroanmäld och jag har glömt mitt lösenord till nätverket. Vem skall jag kontakta?
Svar: Du bör kontakta ICT-service. Lämpligast gör du det genom att sända e-post till helpdesk@novia.fi

FRÅGA: Jag har ännu inte inlett mina studier utan endast varit frånvaroanmäld. Vad ska jag göra?
Svar: Först bör du kontakta din utbildning. Tillsammans med den utbildingsansvarige gör du din studieplan. Efter det klarnar det när det är klokast att inleda studierna. Vill du inleda dina studier på hösten skall du göra din närvaroanmälan senast 14.7.2017 kl. 15.00.

FRÅGA: Jag har varit frånvaroanmäld sedan jag tog emot min studieplats. Kan jag byta utbildningsprogram?
Svar: Du kan få lov att byta utbildning eller profilering inom Novia för att avlägga samma yrkeshögskoleexamen. Inom kultur och social- och hälsovård kan du i regel beviljas byte till utbildning som ger samma examensbenämning. Du kan anhålla om byte förutsatt att du har varit närvaroanmäld minst en termin vid den utbildning som du byter från och du har tillräckligt studierättstid kvar för att avlägga den examen som du byter till. Ett byte kan beviljas om det finns en ledig studieplats inom mottagande utbildning och om antalet praktikplatser (inom social- och hälsovård) är tillräckligt. Anhålla bör du senast 15 november eller 15 maj.