Betyg och intyg

FRÅGA: Jag är vuxenstuderande och behöver ett intyg till Arbets- och näringslivsbyrån. Varifrån får jag ett sådant?
Svar: Intyget får du via din enhets studiebyrå.


FRÅGA: Vart ska jag vända mig för att få ett studieintyg för t.ex. VR, bostadsstöd etc.?
Svar: Du ska vända dig till din enhets studiebyrå.


FRÅGA: Jag har blivit antagen till ett utbildningsprogram vid Yrkeshögskolan Novia. När skall jag sända kopior på betyg och intyg?
Svar: I allmänhet skall du sända kopior på de betyg och intyg som du baserade din ansökan på i samband med att du har blivit erbjuden en studieplats och tar emot studieplatsen. Har du ansökt enligt prövning eller med en examen som inte är avlagd i Finland eller med en yrkes- eller specialyrkesexamen har du redan i ansökningsskedet lämnat in de kopior som behövs och du behöver därmed inte sända in kopior på nytt.

FRÅGA: Behöver jag inte uppvisa mitt originalbetyg och mina arbetsintyg i original?
Svar: Jo, i samband med att du inleder dina studier ombeds du att ta med originalhandlingarna och uppvisa dem vid studiebyrån vid den enhet där du studerar.