Ansökan om byte (överflyttning)

FRÅGA: Jag är intresserad av att byta högskola. Vilka är kraven?
Svar: En studerande som har studierätt vid en annan högskola i Finland kan beviljas byte av högskola (överflyttning) för studier som leder till samma högskoleexamen.

Studeranden bör ha varit närvaroanmäld i minst ett läsår/två terminer vid den sändande högskolan. Ett byte (överflyttning) kan beviljas om det finns en ledig studieplats inom mottagande utbildning och om antalet praktikplatser (för utbildning inom social- och hälsovård) är tillräckligt. Bytet/överflyttningen kan ske vid en termins början. Ansökan görs via studieinfo.fi under ansökningstiden 1-15.5 (för studier som inleds på hösten) och 1-15.11 (för studier som inleds på våren). Se närmare information här.


FRÅGA: Var hittar jag information om lediga studieplatser?
Svar:novia.fiansokan 2019, application 2019 samt studieinfo.fi. Gemensam ansökan till yrkeshögskolorna ordnas på våren i mars-april för ansökan till den examensinriktade utbildningen på svenska samt ansökan till vuxenutbildning på engelska. I januari-februari ordnas gemensam ansökan till den examensinriktade ungdomsutbildningen på engelska. Utöver ansökan på våren kan tilläggsansökan ordnas om det ännu finns lediga studieplatser efter att den ordinarie antagningen är slutförd. Informationen finns då också på ovan nämnda sidor.