Blanketter

Ansökan om överflyttning gäller den som önskar anhålla om byte av högskola eller byte av utbildning (inom Novia) där examensbenämningen ändras. Ansökan görs via studieinfo.fi under ansökningstiden 1-15.5 (för studier som inleds på hösten) och 1-15.11 (för studier som inleds på våren).

Anhållan om byte av utbildning - För dig som redan är inskriven vid Novia men som vill byta utbildning, inriktning, profilering eller studieort. 
Obs! Den som anhåller om byte av utbildning där examensbenämningen ändras ska göra sin ansökan via studieinfo.fi under ansökningstiden 1-15.5 (för studier som inleds på hösten) och 1-15.11 (för studier som inleds på våren). Se närmare Ansökan om överflyttning.

Närvaro- och frånvaroanmälan - För dig som vill göra/eller ändra din närvaro eller frånvaroanmälan och som inte kan göra anmälan elektroniskt via Peppi.

Anhållan om förlängd studietid - För dig som har använt din maximala studietid (angiven studietid + ett år) och som behöver lite mera studietid för att slutföra dina studier. Denna tjänst är avgiftsbelagd, kostnaden är 50 € för behandlingen av anhållan.

Anhållan om återinförd studierätt - För dig som har förlorat studierätten, t.ex. om du har glömt att göra anmälan om närvaro eller frånvaro i tid. Denna tjänst är avgiftsbelagd, kostnaden är 50 € för behandlingen av anhållan.

Anhållan om avbrott - För dig som helt och hållet vill avsluta dina studier vid Novia och ge upp din studieplats. Kom ihåg att det också är möjligt att göra frånvaroanmälan ifall du istället vill göra ett uppehåll i dina studier och fortsätta studera senare, använd då istället blanketten för närvaro- och frånvaroanmälan.