Studier

När du blivit antagen som studerande till Yrkeshögskolan Novia kanske du har frågor om vad du ska göra innan studierna inleds och hur du ska gå tillväga för att bekräfta din studieplats.  Information om detta finns sammanställd här där finns också svar på de vanligaste frågorna.  När du blivit antagen kan du få information och hjälp med studieärenden av studerandeservice på alla Novias campus.