Virtuella studier

Studier vid Finlands Virtualyrkeshögskola

Finlands virtualyrkeshögskola är en riksomfattande webbportal och e-studiebyrå, via vilken landets alla yrkeshögskolor erbjuder olika former av nätbaserade studier i enlighet med sina respektive kunskapsområden och inriktningar. Dessa nätbaserade kurser kan på olika sätt komplettera din studieplan.

Vill du ha en specifik inriktning i din examen eller är du intresserad av att avlägga studier som inte ingår i din egen yrkeshögskolas utbud? Du som är examensstuderande och har närvaroanmält dig, kan anhålla om att få avlägga studier vid någon annan yrkeshögskola.

Via www.virtualyh.fi eller www.amk.fi kan du registrera dig som studerande vid Finlands Virtualyrkeshögskola och bekanta dig med yrkeshögskolornas riksomfattande utbildningsutbud.

Ta därefter kontakt med din kontaktlärare eller den utbildningsansvariga lektorn för din utbildning. Hör dig för om det är möjligt att avlägga dessa studier genom Finlands Virtualyrkeshögskola och om dessa studier kan ingå i din individuella studieplan och därmed räknas dig till godo.

Novias ledningsgrupp beslöt den 15.9.2015 att Novia inte deltar i Finlands virtualyrkeshögskolas studietjänster nästa period 2016-2018. Detta betyder att Novia studerande kan utnyttja denna tjänst fram till 31.12.2015.

Genom att sedan fylla i en elektronisk ansökningsblankett kan studeranden ansöka om rätt att avlägga studier vid någon annan yrkeshögskola samt anmäla sig till studierna. Om du önskar närmare information om virtuella yrkeshögskolan, kontakta lektor eeva.dahlberg@novia.fi eller studiesekreterare alexandra.lahtivuoro@novia.fi. En elektronisk anslagstavla finns även under adressen www.virtualyh.fi eller www.amk.fi