Studerande från andra yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud

Yrkeshögskolan Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med ca 4000 studerande. Högskolans attraktiva och moderna utbildningsprogram ger studerande ett mångsidigt kunnande och en bra grund för en framtida yrkeskarriär.

Genom att satsa på din utbildning satsar du på dig själv och din framtid. I vårt tvåspråkiga land förutsätter och värdesätter arbetslivet kunskaper i det andra inhemska språket. I studier på det andra inhemska språket finns ett mervärde inbyggt: du kan studera och samtidigt ta stora steg mot en levande och smidig tvåspråkighet. Yrkeshögskolestudierna, där teori varvas med praktik, erbjuder en motvikt till de akademiska studierna.

Ansökningsförfarandet

Studerande kan ansöka om flexibel studierätt vid Yrkeshögskolan Novia genom att fylla i högskolornas gemensamma ansökningsblankett för JOO-studier. Innan ansökan sänds till Yrkeshögskolan Novia skall den godkännas av den sökandes egen högskola. Information om den egna högskolans ansökningsförfarande finns på respektive högskolors webbsidor.

Då ansökan godkänts av den egna högskolan sänds den till Yrkeshögskolan Novia där det i sista hand är utbildningsprogrammets utbildningsansvariga som beslutar om beviljandet av studierätten.

Antagningsbeslutet samt övrig information sänds till den adress som den sökande angivit på ansökningsblanketten. Flexibel studierätt beviljas för en viss tid och rätten att avlägga studier räknas från den dag som den mottagande högskolan godkänt studerandes ansökan.

Ansökningstiden för JOO-studier vid Yrkeshögskolan Novia är fortlöpande. Skicka dock in din ansökan senast sex veckor innan studierna börjar. Observera också att ansökningar inte behandlas under sommaren.

Vid frågor gällande JOO-studier vid Vasa, Wolffskavägen, vänligen kontakta Marika Finne.

Vid frågor gällande JOO-studier vid Vasa, Seriegatan, vänligen kontakta Jannika Bertlin.

Vid frågor gällande praktiska arrangemang (nycklar etc.) i Åbo, vänligen kontakta Jenny Loskin.

Studieregisterutdrag

Studerande begär ett officiellt studieregisterutdrag från Yrkeshögskolan Novia då JOO-studierna är avklarade.

Ett studieregisterutdrag kan hämtas från Yrkeshögskolan Novias studiebyrå, Nunnegatan 4 i Åbo eller begäras per e-post på adressen: jenny.loskin@novia.fi.

Vid Campus Vasa, Wolffskavägen fås studieutdrag från studiebyrån på Wolffskavägen 33 i Vasa eller per e-post på adressen marika.finne@novia.fi

Vid Campus Vasa, Seriegatan fås studieutdrag från studiebyrån på Seriegatan eller per e-post på adressen maj-len.dahl@novia.fi

OBS! Studerande ansvarar själv för att JOO-studierna införs i den egna högskolans studieregister.