Studerandeservice

Vid varje campus och varje verksamhetsadress finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information om bl.a.

 • närvaro- eller frånvaroanmälan
 • studieintyg
 • FPA:s kort för beviljandet av måltidsstöd, magnetkort, nycklar
 • undertecknade utdrag ur studieregistret
 • studiestödsärenden
 • ändring av namn, adress eller telefonnummer
 • användningen av studieregistrets sidor för studerande (WinhaWille)
 • information om utbildningsutbud och -arrangemang
 • information om när personer inom personalen är anträffbara
 • läsordningar
 • anhållan om examensbetyg
 • information om tillämpning av examensstadgan, t.ex. förlängning av studietiden, rättsskyddsfrågor
 • avbrottsanmälan mm.

  Har du frågor? Ta kontakt med studerandeservice@novia.fi

Antagningsservice

Antagningsservice är en del av studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna:

 • information och rådgivning
 • antagning av studerande och rättelseyrkan
 • registrering av mottagandet av studieplats

 

Kontaktuppgifter

Servicepunkt - adress Öppettider Studiesekreterare

Campus Vasa

Besöksadress:
Wolffskavägen 33
65200 Vasa

1 vån, rum 131

måndag - fredag

kl. 9.30 - 14.30


Campus Allegro Jakobstad

Besöksadress:
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.30 - 15.30

onsdag
kl. 14.30 - 15.30


 

Campus Åbo

Besöksadress:
Henriksgatan 7
20500 Åbo


Servicepunkten finns på andra våningen.

måndag - fredag
kl. 8.00 - 9.30 &
kl. 11.30 - 13.00

Avvikande öppettider meddelas via anslag på dörren och info-TV. 

Aboa Mare Åbo

Besöksadress:
Hertig Johans parkgata 21 20700 Åbo

måndag, onsdag och torsdag

kl. 8.30 - 11.30 &
kl. 13.00 - 15.00
  

Campus Raseborg

Besöksadress:
Raseborgsvägen 9,
10600 Ekenäs

måndag - fredag

kl. 8.00 - 12.00 &
kl. 12.30 - 14.00  

Antagningsservice

Besöksadress:
Wolffskavägen 33
Postadress: PB 6, 65201 Vasa

måndag - fredag
kl. 9.30 - 14.30

 

Tfn +358 (0)6 328 5555
antagningsservice@novia.fi
Admissions Services

Visiting address: Wolffskavägen 33, 65200 Vaasa
Postal address: PB 6, FI-65201 Vasa, Finland

Open: Monday - Friday
9.30 am - 2.30 pm

Please make an appointment if you wish to visit the Admissions Services.

Phone: + 358 (0)6 328 5055
admissions@novia.fi

Studerandeservice
 
Studiestödsärenden

E-post: studiestodsnamnden@novia.fi 

 

 
Isabella Alén
(Studiesekreterare)