Studerandeservice

STUDERANDESERVICE

Vid varje campus finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information gällande studierna.

Har du frågor? Ta kontakt med
studerandeservice@novia.fi

Närmare kontaktuppgifter till servicepunkterna i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad hittas nedan.

ANTAGNINGSSERVICE

Antagningsservice är en del av studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna.

Postadress: PB 6, 65201 Vasa
Besöksadress: Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

tfn (06) 328 5555
fax (06) 328 5117

Har du frågor? Ta kontakt med
antagningsservice@novia.fi

 

Studerandeservice

Vid varje campus och varje verksamhetsadress finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information om bl.a.

 • närvaro- eller frånvaroanmälan
 • studieintyg
 • FPA:s kort för beviljandet av måltidsstöd, magnetkort, nycklar
 • undertecknade utdrag ur studieregistret
 • studiestödsärenden
 • ändring av namn, adress eller telefonnummer
 • användningen av studieregistrets sidor för studerande (WinhaWille)
 • information om utbildningsutbud och -arrangemang
 • information om när personer inom personalen är anträffbara
 • läsordningar
 • anhållan om examensbetyg
 • information om tillämpning av examensstadgan, t.ex. förlängning av studietiden, rättsskyddsfrågor
 • avbrottsanmälan mm.

  Har du frågor? Ta kontakt med studerandeservice@novia.fi

Kontaktuppgifter

Servicepunkt - adress Öppettider Studiesekreterare

Campus Vasa

Besöksadress:
Wolffskavägen 33
65200 Vasa

1 vån, rum 131

måndag - fredag

kl. 9.30 - 14.30


Campus Allegro Jakobstad

Besöksadress:
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.30 - 15.30

onsdag
kl. 14.30 - 15.30


 

Campus Åbo

Besöksadress:
Henriksgatan 7
20500 Åbo


Servicepunkten finns på andra våningen.

måndag - fredag
kl. 8.00 - 9.30 &
kl. 11.30 - 13.00

Avvikande öppettider meddelas via anslag på dörren och info-TV. 

Aboa Mare Åbo

Besöksadress:
Hertig Johans parkgata 21 20700 Åbo

måndag, onsdag och torsdag

kl. 8.30 - 11.30 &
kl. 13.00 - 15.00
  

Campus Raseborg

Besöksadress:
Raseborgsvägen 9,
10600 Ekenäs

måndag - fredag

kl. 8.00 - 12.00 &
kl. 12.30 - 14.00


 

Antagningsservice

Antagningsservice är en del av studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna:

 • information och rådgivning
 • antagning av studerande och rättelseyrkan
 • registrering av mottagandet av studieplats

Har du frågor? Ta kontakt med antagningsservice@novia.fi

Kontaktuppgifter

Antagningsservice

Besöksadress:
Wolffskavägen 33
Postadress: PB 6,
65201 Vasa

måndag - fredag
kl. 9.30 - 14.30
Tfn +358 (0)6 328 5555
antagningsservice@novia.fi

Admissions Services

Visiting address:
Wolffskavägen 33,
65200 Vaasa

Postal address:
PB 6, FI-65201 Vasa,
Finland

Open: Monday -
Friday
9.30 am - 2.30 pm

Please make an
appointment if you
wish to visit the
Admissions Services.