Studiebyrån

Vid varje campus och varje verksamhetsadress finns en studiebyrå dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information om bl.a.

 • närvaro- eller frånvaroanmälan
 • studieintyg
 • FPA:s kort för beviljandet av måltidsstöd, magnetkort, nycklar
 • undertecknade utdrag ur studieregistret
 • studiestödsärenden
 • ändring av namn, adress eller telefonnummer
 • användningen av studieregistrets sidor för studerande (WinhaWille)
 • information om utbildningsutbud och -arrangemang
 • information om när personer inom personalen är anträffbara
 • läsordningar
 • anhållan om examensbetyg
 • information om tillämpning av examensstadgan, t.ex. förlängning av studietiden, rättsskyddsfrågor
 • avbrottsanmälan mm.

Antagningsservice

Antagningsservice är en del av centrala studiebyrån och kan kontaktas i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna:

 • information och rådgivning
 • antagning av studerande och rättelseyrkan
 • registrering av mottagandet av studieplats

Centrala studiebyrån

Personalen inom centrala studiebyrån har övergripande studieförvaltningsuppgifter som berör alla studerande och utbildningsenheter inom Novia. Här upprätthålls studieregistret, anhållan om förnyad eller förlängd studierätt och byte av utbildning eller yrkeshögskola mottas och bereds. Studiestödsärenden administreras och examensbetyg skrivs ut.

Kontaktuppgifter

Studiebyrå - adress Öppettider Studiesekreterare

Campus Vasa, Wolffskavägen

Besöksadress:
Wolffskavägen 33, 1 vån, rum 131

måndag - fredag

kl. 8-15.30


 

Utbildningen scenkonst i Vasa
Besöksadress: Artellgränden 4

måndag kl. 8.30-16.00
tisdag kl. 12-16
onsdag kl. 8.30-13.30
torsdag stängt
fredag kl. 8.30-16.00

 

Campus Allegro i Jakobstad
Besöksadress: Köpmansgatan 10

måndag - fredag

kl. 8.30 - 11.30 och kl. 12.30 - 16.00 


 

Campus Åbo, Nunnegatan
Besöksadress: Nunnegatan4


Studiebyrån finns i Fabrikens fjärde våning, ingång A från innergården.

 

måndag - fredag
kl. 8- 9.30 & kl. 11.30 - 13.00

Avvikande öppettider meddelas via anslag på dörren och info-TV . Studerande kan lämna meddelanden i studiebyråns postlåda. 


 

Campus Åbo, Hertig Johans parkagata
Besöksadress: Hertig Johans parkgata 21, 20700 Åbo

måndag, onsdag och torsdag


  

Campus Raseborg
Besöksadress:
Raseborgsvägen 9,
10600 Ekenäs

 

måndag - fredag

kl. 8-14

  

   

Antagningsservice

Besöksadress: Wolffskavägen 33
Postadress: PB 6, 65201 Vasa

måndag - fredag
kl. 8-16

 

Tfn +358 (0)6 328 5555
antagningsservice@novia.fi
Admissions Services
Visiting address: Wolffskavägen 33, 65200 Vaasa
Postal address: PB 6, FI-65201 Vasa, Finland

Open: Monday - Friday
9.15 am - 3.00 pm

Please make an appointment if you wish to visit the Admissions Services.

Phone: + 358 (0)6 328 5055
admissions@novia.fi

Centrala studiebyrån
 Studiestödsärenden
E-post: studiestodsnamnden@novia.fi 

 

 
Isabella Alén
(Studiesekreterare)