Urvalsprov 2022

Observera att sidan uppdateras under hösten/våren

YH-urvalsprov 30.5-3.6.2022

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som den sökande utför på egen bärbar dator. Obs! Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

YH-urvalsprovet arrangeras under tiden 30.5-3.6.2022 vid Yrkeshögskolan Novia. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör YH-urvalsprovet. 

Antagningsservice dejourerar under urvalsprovsdagarna kl. 7.30-16.00 på telefon (06) 328 5555.

 

Urvalsprov och förhandsuppgifter

OBS! Novias utbildningar nedan ordnar egna separata urvalsprov och använder inte det nationella YH-urvalsprovet.

Observera att de flesta av dessa utbildningar har en förhandsuppgift som skall uppladdas i ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl.15.00. Ansökningsblanketten fylls i på studieinfo.fi. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Sökande med godkänd förhandsuppgift samt behöriga sökande till Bildkonstnär (YH), fotografering får en separat kallelse till urvalsprov i början av maj per e-post. 
 

 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, dagstudier. Urvalsprov 23 - 24.5.2022
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, dagstudier. Urvalsprov 23 - 24.5.2022
  (Ingen förhandsuppgift).
 • Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2022
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2022
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier. Urvalsprov 23 - 24.5.2022
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär (länk kommer senare) och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi 
 • Musiker (YH), kyrkomusik, flerform. Urvalsprov 30.5.2022
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär (länk kommer senare) och ladda upp i ansökningsblanketten. 
 • Musiker (YH), barockmusik, flerform. Urvalsprov 30.5.2022
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär (länk kommer senare) och ladda upp i ansökningsblanketten. 

 

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan anhålla om individuella arrangemang vid det nationella YH-urvalsprovet.  Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 6.4.2022 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

Du  kan även anhålla om individuella arrangemang på en separat blankett (ny länk kommer senare) för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast  6.4.2022 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang. 

Observera att om du behöver individuella arrangemang både för det nationella YH-urvalsprovet och övriga urvalsprov behöver du lämna in separata anhållanden om dessa arrangemang enligt anvisning ovan.