Urvalsprov

Urvalsprov och förhandsuppgifter i Separat ansökan II

 

Observera att flera av dessa utbildningar har en förhandsuppgift som skall uppladdas i ansökningsblanketten senast 30.7.2021. Ansökningsblanketten fylls i på studieinfo.fi. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Sökande med godkänd förhandsuppgift samt behöriga sökande till Bildkonstnär (YH), fotografering och Sjökapten (YH), flerform, får en separat kallelse till urvalsprov per e-post.

 

 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, dagstudier. Urvalsprov 9.8.2021 
  Förhandsuppgift: Se ansökningsblanketten.
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, dagstudier. Urvalsprov 9.8.2021
  (Ingen förhandsuppgift).
 • Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier. Urvalsprov 12.8.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i och ladda upp frågeformuläret som finns i ansökningsblanketten. 
 • Scenkonstpedagog, dagstudier. Urvalsprov 10-11.8.2021
  Förhandsuppgift: Se ansökningsblanketten.
 • Sjökapten (YH), flerform. Urvalsprov 9-13.8.2021
  (Ingen förhandsuppgift).
 • Social- och hälsovård (högre YH)
  Förhandsuppgift: Se ansökningsblanketten.
  (Poängsättningen görs utgående från poäng för preliminär plan för examensarbetet (maximalt 60 poäng) och poäng för motivationsbrev (maximalt 40 poäng)

YH-urvalsprov 31.5-3.6.2021

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som den sökande utför på egen bärbar dator. Obs! Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

YH-urvalsprovet arrangeras under tiden 31.5-3.6.2021 vid Yrkeshögskolan Novia. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör YH-urvalsprovet. 

Antagningsservice dejourerar under urvalsprovsdagarna kl. 7.30-16.00 på telefon (06) 328 5555.

Allmänna anvisningar

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare som du behöver när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast 26.5.2021 till de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett.

YH-urvalsprovet på Novia arrangeras på tre orter:

Raseborg: Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
Vasa: Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
Åbo: Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo

Var på plats på ditt valda campus i tid, eftersom du kan bli tvungen att köa innan du blir insläppt till provrummet. Sökande som anländer efter starttiden för urvalsprovstillfället släpps inte in till urvalsprovet. Till provutrymmet kan du ta med dig vattenflaska, medicin och något smått att äta (Obs! Undvik nötter eller annat som kan orsaka allergiska reaktioner hos andra sökande) samt ytterkläder och väska.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registrering kl 8.00 - 8.45.
Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registrering kl. 13.00 -13.45.

Säkerhet

Arrangemangen av YH-urvalsprovet följer myndigheternas säkerhetsanvisningar. Följ säkerhetsanvisningarna när du reser till YH-urvalsprovet.

För att säkerställa att YH-urvalsprovet på campus är säkert använder vi i mån av möjlighet olika ingångar och håller antalet sökande per rum lågt. Under provtillfället hålls säkerhetsavstånd på två (2) meter, och alla utrymmen städas och desinficeras mellan provtillfällena.

Utanför byggnaden finns guider som instruerar de sökande om var man hittar rätt ingång. Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra sökande och personal. Före sökande kommer in i byggnaden ansvarar varje sökande för sin egen säkerhet.

Novia erbjuder en ansiktsmask till alla sökande, men du kan också använda en egen mask. Vid identifieringen måste ansiktsmasken avlägsnas då din identitet kontrolleras. Använd ansiktsmask under hela YH-urvalsprovstillfället, också när du anländer till provet och går därifrån. Novia erbjuder handsprit åt alla sökande.

Du kan inte delta i urvalsprovet om du till exempel konstaterats vara smittad av coronaviruset, är i karantän, inte fått svar på coronatest eller har förkylningssymptom. 

Läs noggrannare anvisningar om YH-urvalsprovets säkerhet.

 

Urvalsprov och förhandsuppgifter

Novias utbildningar nedan ordnar egna separata urvalsprov och använder inte det nationella YH-urvalsprovet.

Observera att de flesta av dessa utbildningar har en förhandsuppgift som skall uppladdas i ansökningsblanketten senast 7.4.2021. Ansökningsblanketten fylls i på studieinfo.fi. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Sökande med godkänd förhandsuppgift samt behöriga sökande till Bildkonstnär (YH), fotografering och Sjökapten (YH), flerform, får en separat kallelse till urvalsprov från och med 7.5.2021 per e-post. 
 

 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2021
  (Ingen förhandsuppgift).
 • Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier. Urvalsprov 25 - 26.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier. Urvalsprov 25 - 26.5.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi > fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.
 • Musiker (YH), kyrkomusik, flerform. Urvalsprov 24.5.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi > fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.
 • Musiker (YH), barockmusik, flerform. Urvalsprov 1 - 2.6.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi > fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.
 • Scenkonstpedagog, dagstudier. Urvalsprov 25 - 27.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Sjökapten (YH), flerform. Urvalsprov 17 - 28.5.2021
  (Ingen förhandsuppgift).

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan anhålla om individuella arrangemang vid det nationella YH-urvalsprovet.  Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

Du  kan även anhålla om individuella arrangemang på en separat blankett för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast 7.4.2021 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang. 

Observera att om du behöver individuella arrangemang både för det nationella YH-urvalsprovet och övriga urvalsprov behöver du lämna in separata anhållanden om dessa arrangemang enligt anvisning ovan.