Ansökningsinformation

Vem kan söka?

Du kan söka till studier som leder till en högre yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

  • lämplig yrkeshögskoleexamen eller
  • någon annan lämplig högskoleexamen. 

Högskolan kan även tillämpa antagning enligt prövning från och med 1.1.2020 för personer som yrkeshögskolan på något annat sätt anser har tillräckliga kunskaper och färdigheter för högre YH-studierna.

Utöver detta krävs minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen. Läs mera om Arbetserfarenhet som krävs för högre YH-studier

 

Antagningsgrunder

 Antagningsgrunderna beskrivs närmare i Studieinfo.fi under respektive utbildning.