Separat ansökan 15-29.7.2022

Separat ansökan 15-29.7.2022

Har du ingen studieplats till hösten? Välkommen att ansöka om en studieplats hos oss i vår separata ansökan. En lista på vilka utbildningar som deltar i vår separata ansökan 15.7-29.7 kl. 15.00 publiceras här i början av juni. 

OBS! I separat ansökan tillämpas samma antagningsgrunder för antagning på basen av betyg som i högskolornas andra gemensamma ansökan. Alla utbildningar, förutom kulturutbildningar och högre YH-utbildningar, tillämpar endast betygsbaserad antagning i ansökan 15-29.7.2022. Du kan bli antagen till de utbildningar som tillämpar betygsbaserad antagning endast om du har ett betyg som ger poäng i antagningen

Enbart betygsbaserad antagning

Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg, dagstudier 5 platser
Byggmästare (YH), Raseborg, dagstudier 5 platser
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 5 platser
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, dagstudier 5 platser
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 5 platser
Sjukskötare (YH), flerformsstudier, Vasa 5 platser
Sjökapten (YH), Åbo, dagstudier (skilt lämplighetsprov ordnas) 5 platser

Branschspecifika urvalsprov (urvalsprov under tiden 8-12.8.2022)

Bildkonstnär (YH), bildkonst, Jakobstad, dagstudier 3 platser
Bildkonstnär (YH), fotografering, Jakobstad, dagstudier 7 platser
Musiker (YH) och musikpedagog (YH), Jakobstad, dagstudier 5 platser
Formgivare (högre YH), flerform 5 platser

Ansökningsprocess 2022

1) Ansök via studieinfo.fi
Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden 15-29.7.2022 kl. 15.00.

2) Ladda upp eventuella bilagor
När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka betyg du ska ladda upp som bilaga till din ansökan. 

3) Förbered dig för, och delta i, urvalsprov (endast kultur)
En separat kallelse till urvalsprov 8-12.8.2022 skickas i början av augusti till dig som har en godkänd förhandsuppgift och anses behörig som sökande till kulturutbildning. För att kunna bli antagen ska du delta i urvalsprov om du får en kallelse.

4) Vänta på resultat
Om du har ett betyg som ger poäng i antagningen, studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (yrkesinriktad grundexamen skall vara avlagd efter 1.8.2015), kan du bli antagen till de utbildningar som tillämpar detta antagningssätt. Alla utbildningar förutom kulturutbildningar och högre YH-utbildningar tillämpar endast betygsbaserad antagning. 

5) Resultat
Resultaten för antagning på basen av betyg publiceras tidigast 5.8.2022 och resultaten för antagning på basen av urvalsprov (kultur) från och med 18.8.2022. Du får ett e-postmeddelande om du blir antagen, håll koll på din inbox (och skräppost). E-postmeddelandet sänds till den e-post du uppgett i ansökningsblanketten. Observera att mottagande av studieplats är bindande och du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen per termin i Finland. Om du är på en reservplats till en utbildning kan du ännu antas till den utbildningen senast 2.9.2022. Om du anser att det har skett ett fel vid antagningen av studerande kan du söka om ändring i antagningsresultaten.

6) Antagen studerande?
Kom ihåg att motta din studieplats i studieinfo-tjänsten och följ de angivna instruktionerna. Gör samtidigt terminsanmälan. Mera information om bl.a. studiestarten för nya studerande hittar du på Novias sidor.