Sök med Öppna YH-studier

Separat ansökan till examensinriktad utbildning efter avlagda studier      

vid Öppna YH


Nästa separata ansökan är 1.8 - 31.10.2022.


I ansökan hösten 2022 ingår följande ansökningsmål:

 • Agrolog (YH), Raseborg, 5 platser
 • Barnmorska (YH), Vasa, 2 platser
 • Bioanalytiker (YH), Vasa, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, Jakobstad, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, Jakobstad, 2 platser
 • Byggmästare (YH), Raseborg, 5 platser
 • Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad, 2 platser
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, Jakobstad, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Vasa, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Åbo, 2 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällstreknik, Raseborg, 5 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 5 platser
 • Musiker (YH), Jakobstad, 8 platser
 • Musiker (YH), barock- och kyrkomusik, Jakobstad, flerform, 2 platser
 • Röntgenskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Scenkonstpedagog (YH), Jakobstad, 20 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, flerform, 5 platser
 • Sjukskötare (YH), Åbo, 5 platser
 • Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg, 5 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 5 platser
 • Socionom (YH), Åbo, 5 platser
 • Tradenom (YH), Jakobstad, 5 platser
 • Tradenom (YH), Vasa, 5 platser
 • Tradenom (YH), Åbo, 5 platser

Var gör jag ansökan?

Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1.8 - 31.10.2022 kl. 15.

Tidtabell

 • Ansökningstid 1.8 - 31.10.2022 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande då ansökan har blivit behandlad
 • Mottagande av studieplats skall ske inom 7 dagar efter att studieplatsen har erbjudits

Antagningsgrunder

 Behörig sökande är 

 • alla som med en studierätt inom öppna yrkeshögskolan, vid ansökningstidpunkten, avlagt minst 30 sp inom den utbildning man söker till
  och som därtill
 • för ansökan till yh‐utbildningar, har allmän behörighet för yrkeshögskolestudier (se https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till‐sokanden/ansokan/#behorighet)
 • för ansökan till hyh‐utbildningar, har en lämplig yh‐examen eller högskoleexamen, samt minst 2 års arbetserfarenhet inom lämplig bransch efter avlagd YH‐examen eller högskoleexamen.
 • Antagning enligt prövning tillämpas, vilket betyder att saknad erforderlig examen kan ersättas av på annat sätt uppvisad lämplighet.
 • Enbart kurser avlagda vid Novia beaktas, vilket betyder att öppna yh‐prestationer i andra högskolor inte räknas in i dessa 30 sp.
 • Praktik och examensarbete beaktas inte som en del av de 30 sp som krävs. Inte heller tillgodoräknade prestationer beaktas.
 • Studierna inom öppna yrkeshögskolan skall vara avlagda efter den 1.8.2019

 

Antagningssätt

 • Under ansökningstiden ifråga kan sökande endast en (1) gång söka studieplats och till endast ett (1) ansökningsmål.
 • Då sökande ansöker om studieplats skall erforderligt antal studiepoäng (30 sp) vara infört i studieregistret. Ifall studiepoäng saknas avslås ansökan.
 • Beslut om att anta en studerande fattas separat för varje enskild ansökan. När sökande beviljas en studieplats sänds ett e-postmeddelande, till den adress som uppgavs i ansökan, med erbjudande om studieplatsen.
 • I ansökan används flexibel antagning så att alla som uppnått antagningskraven antas i ansökningsordning tills ansökan slutar eller studieplatserna har fyllts. Antagningen förutsätter att det finns lediga platser i den grupp där den studerande på basen av tidigare studier kunde placeras.
 • Mottagande av studieplats skall ske inom 7 dagar efter att studieplatsen har erbjudits.
 • Studerandes studietid inleds vid det datum den studerande tar emot studieplatsen. Närvaroterminer registreras som hela terminer, även om man tar emot studieplatsen efter att terminen börjat.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna höstterminen 2022 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat antagning.
 • För utbildningar som leder till en examen inom social‐ och hälsovård, det humanistiska området, idrott och sjöfart tillämpas den s.k. SORA‐lagstiftningen. I de här branscherna finns det krav i fråga om trygghet för minderåriga, patient‐ och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet, vilka medför begränsningar i studerandeantagningen. Det förutsätts att den som antas som studerande har de förutsättningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga som behövs för de praktiska uppgifter och den arbetspraktik som ingår i studierna