Ansökan om överflyttning

En överflyttare är en studerande som flyttar över sin studierätt till en annan högskola (inom samma eller en närliggande utbildning) eller till en annan utbildning vid samma högskola så att examensbenämningen ändras. Studietiden räknas från det datum då studerande skrev in sig vid sin ursprungliga högskola/utbildning. Studietiden förlängs alltså inte om du blir beviljad överflyttning, förutom om den nya utbildningens studietid är längre än den tidigare utbildningens. Observera också att studietiden kan bli kortare om du byter från ett längre utbildning till en kortare.

Novia ordnar ansökan om överflyttning 1–15.5  och ansökan om överflyttning sker via studieinfo.fi . 

 Antagningsgrunder

 Av den sökande förutsätts följande;

  • har en ikraftvarande studierätt vid en högskola i Finland
  • har varit närvaroanmäld minst ett läsår/två terminer vid den sändande högskolan/utbildningen
  • har tillräckligt med studierättstid kvar för att avlägga en examen under den resterande studierättstiden
  • att de avlagda studierna lämpar sig för den examen som man söker till
  • har avancerat målmedvetet i sina tidigare studier
  • sökande kan vid behov kallas till språk-, urvals- eller lämplighetsprov

Mottagande utbildning bedömer om det finns lediga studieplatser och/eller tillräcklig tillgång till praktikplatser.

Om antalet sökande överstiger antalet lediga studieplatser rangordnas sökande enligt;

1. Urvals- och lämplighetsprov då sådana arrangeras
2. Ovägt medeltal av vitsorden på studieregisterutdraget
3. Antalet avlagda studiepoäng

En överflyttande studerande bör observera att studierätten inte förlängs vid en överflyttning. Studierättstiden inklusive närvaro-/frånvaroanmälningar räknas från den tidpunkt då studerande tagit emot studieplatsen vid den sändande högskolan.

Ansökan och ansökningstid

Ansökan om överflyttning sker via studieinfo.fi . (De utbildningar som deltar i ansökan publiceras på studieinfo.fi innan ansökningstiden inleds).

1–15.5 kl. 15.00 (för studier som inleds på hösten)

Bilagor som bifogas till ansökan

  • studieintyg (intyget ska innehålla uppgifter om när studierna inletts samt eventuella frånvaroterminer)
  • studieregisterutdrag
  • en förteckning över prestationer som inte införts i studieregistret (avlagda studiepoäng som inte ännu registrerats i studieregistret vid tidpunkten för ansökan samt pågående kurser kan klargöras i separat bilaga).

Bilagorna laddas upp i studieinfo i samband med att du fyller i ansökan senast 15.5 kl. 15.00. 

Antagning

Resultatet i ansökan delges senast  30.6 (för studier som inleds på hösten).

Studieplatsen tas emot via MinStudieinfo-tjänst senast;  31.7 kl. 15.00 (för studier som inleds på hösten).

Om studieplatsen inte mottas inom utsatt tid annulleras platsen.

När en överflyttande studerande tar emot den nya studierätten förlorar han/hon studierätten vid den sändande högskolan. Den nya studierätten träder ikraft 1 augusti.

En studerande som antagits via överflyttande (på våren) bör närvaroanmäla sig det första läsåret efter överflyttningen.

 Kontakt

Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi